Overslaan en naar de inhoud gaan
Careers      Events      Blogs            

Zoals het er nu uitziet worden per 1 januari 2022 de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging ingevoerd. Een druk en spannend jaar voor alle organisaties die hier mee te maken hebben (Gemeenten, Provincies, Omgevingsdiensten, Waterschappen).

 

Omgevingswetproof?

Hoe maak je jouw organisatie ‘Omgevingswetproof’? Aan de ene kant moet het instrumentarium, zoals omgevingsvisie en omgevingsplan, op orde zijnAan de andere kant moeten organisatorische veranderingen doorgevoerd worden op het gebied van proces, informatievoorziening en houding & gedrag.

Om organisaties hierbij te ondersteunen hebben De Processpecialisten in opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeente ‘de werkende processen aanpak’ ontwikkeld. Deze aanpak bestaat uit referentieprocessen waarin alle directe en indirecte eisen verwerkt zijn die de Omgevingswet stelt. Deze aanpak kan gebruikt worden als:

  • Vertrekpunt voor de inrichting processen
  • Meetlat om te bepalen hoe ver je bent als organisatie om Omgevingswetproof te worden
  • Hulpmiddel bij het uitvoeren van een ketentest/-simulatie

 

Omgevingswet framework

Om de implementatie en borging te versnellen hebben De Processpecialisten in Mavim het Omgevingswet framework ontwikkeld. Dit omvat een verdere uitwerking van de VNG werkende processen. Het framework helpt onder andere om inzicht en overzicht te krijgen van de impact op informatievoorziening en systemen. Daarnaast is het de plek om (werk)afspraken vast te leggen, publiceren en te borgen. Een groot aantal lokale overheden maakt inmiddels gebruik van dit framework. Het framework wordt regelmatig geüpdatet met nieuwe processen en best practices. In het voorjaar volgt een update waarin de impact van de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) verwerkt is. Een wet die ook per 1 januari 2022 ingaat.

 

Datagedreven werken om het het ‘echt’ werkend te krijgen

Wij zien procesgericht werken als voorwaarde voor succesvolle implementatie, borging en doorontwikkeling. Procesgericht werken helpt om aandacht te blijven houden voor prestaties (doen we wat we afgesproken hebben?) en doorontwikkeling (wat kunnen we verbeteren?). Hiervoor richten wij ons in organisaties op de rol van proces- en keteneigenaar om vanuit klantbelang te sturen op resultaten en continu verbeteren te stimuleren. Uiteraard heb je daarvoor ook data nodig? Technieken als proces mining worden ondersteund door Mavim en helpen om inzichtelijk te maken hoe processen in de praktijk lopen, waar knelpunten zitten en om datagedreven procesverbetering te stimuleren.

 

Meer weten? Neem contact op met Vincent Damen (damen@processpecialisten.nl en 06 46 16 26 77)

 

 

Deze blogpost is geschreven door onze partner De Processpecialisten.

Wil je meer weten over het Omgevingswet Framework? Bezoek dan deze pagina of download de whitepaper Hoe maak je processen Omgevingswetproof?

 

TAGS

Copyright © 2023 Mavim B.V.