Overslaan en naar de inhoud gaan

5 vragen aan Will Hoogstad (Unigarant – ANWB Verzekeringen)

Sinds 2012 is Will Hoogstad CFO bij Unigarant. Of eigenlijk Unigarant en UVM, want Unigarant kennen we als verzekeraar maar juridisch gezien is het een volmacht van de verzekeraar UVM. Beide bedrijven zijn 100 procent dochters van ANWB. Dat verklaart ook dat naast de merknaam Unigarant in het B2B-kanaal het label ANWB Verzekeren gevoerd wordt voor het B2C-kanaal. Om het gemakkelijk te maken maar ook omdat het aandeel van het B2C-kanaal inmiddels groter is dan van Unigarant, wordt het bedrijf tegenwoordig met Unigarant – ANWB Verzekeren aangeduid. Beide namen zijn sinds 2 jaar ook aanwezig op de gevel van het kantoorpand in Hoogeveen. BrightStone Group stelt Will Hoogstad 5 vragen, deels gebaseerd op het financieel jaarverslag van Unigarant.
 

BrightStone Group: Kun je allereerst iets vertellen over je achtergrond en hoe je in het (zaken)leven staat?

Hoogstad: "De verzekeringen ben ik ingerold omdat ik mijn scriptie voor econometrie bij Nationale Nederlanden heb geschreven. Meneer De Wit, een grootheid in verzekeringsland destijds, las deze en zei 'je moet hier maar komen werken'. Daar heb ik nooit spijt van gehad, want in ruim 20 jaar heb ik daar alle geledingen van het bedrijf mogen zien. Via Fortis Corporate Insurance (het huidige AMLIN) werd ik CFO van VvAA, een ledenorganisatie voor zorgprofessionals. 

En nu werk ik alweer 5 jaar voor een andere ledenorganisatie, de ANWB. Een ledenorganisatie, is dat dan anders? Ja, ik vind van wel. Wij stellen de leden centraal in alles wat we doen. In een markt van prijsvechters bieden wij bijvoorbeeld producten die niet alleen scherp geprijsd zijn maar óók een uitstekende dekking bieden. En als leden per ongeluk 2 (of meer) doorlopende reisverzekeringen hebben afgesloten dan betalen we de premie over de afgelopen jaren ongevraagd terug. Dat is onze cultuur en dat past prima bij mij." 
 

BrightStone Group: Twee gedeeltes uit het jaarverslag waarop je mag reageren.

"Om te blijven excelleren in klantgericht verzekeren worden in 2017 onderscheidende producten geïntroduceerd en huidige producten aangepast zodat die goede aansluiting vinden bij de huidige en toekomstige klantbehoefte." 

Hoogstad: "Om te beginnen zijn we trots op onze operationele processen. Zowel de NPS bij schadebehandeling als klantcontact ligt structureel boven de 40 en dat is de top van de markt. De voor ons logische volgende stap is dan om kritisch naar het productenpakket te kijken. Met de huidige techniek is zoveel mogelijk. Wij zijn de eerste grote aanbieder van een pay-how-you-drive autoverzekering in Nederland. 

Met een OBD-stick in de auto meten we het rijgedrag en geven we de klant feedback met tips om het gedrag te verbeteren. En bij een nette rijstijl belonen we de klant met een aanzienlijke korting op de premie. Momenteel is meer dan de helft van de nieuwsluitingen een zogenaamde Veilig Rijden-polis. Maar de combinatie van bezit en internet biedt nog veel meer mogelijkheden. Wij werken nu aan proposities voor fietsen en woonhuizen." 

"In lijn met de afgelopen jaren gaan we verder met de intensivering van de samenwerking met ANWB voor logische product- en dienstencombinaties." 

Hoogstad: "Dat wij een dochter zijn van de ANWB biedt ons unieke mogelijkheden. Waar verkeersveiligheid een speerpunt is voor ANWB vertalen wij dat in een Veilig Rijden-verzekering. Een logische samenwerking. Met de data die wij verzamelen krijgen we een goed beeld van gevaarlijke verkeerssituaties, bijvoorbeeld omdat we veel rem-ingrepen op bepaalde locaties zien. Dat kan ANWB weer goed gebruiken in de maatschappelijke discussie rondom veiligheid. 

Als de Wegenwacht auto’s weer op weg helpt, dan kan dat met fietsen ook. Dus bieden we tegen een kleine vergoeding pechhulp voor fietsen aan. Dat lijkt wellicht overbodig, tot je verhalen hoort van werkende ouders waar schoolgaande kinderen stranden met een lekke band. Of elektrische fietsen die er de brui aan geven. Er zijn nog legio mogelijkheden om de diverse activiteiten van de ANWB te verbinden met verzekeren, dus wacht maar af!" 
 

BrightStone Group: Hoe ziet de samenwerking tussen Unigarant en ANWB eruit en welke afspraken en workflows op het vlak van finance & risk gelden er tussen beide?

Hoogstad: "De samenwerking is de afgelopen jaren ontegenzeggelijk intensiever geworden. Unigarant is ooit gestart als volmacht-bedrijf en toen daar verzekeraar UVM bij kwam, was dat toch spannend. Met het toegenomen belang van het ANWB-verzekeringslabel en met consistent zwarte cijfers, zien we de liefde van twee kanten opbloeien. Sinds een paar jaar maakt de CEO van Unigarant ook onderdeel uit van het directieteam van de ANWB. 

Van de vijf directieleden van Unigarant zijn er vier met grote regelmaat op het hoofdkantoor van ANWB om daar – heel actueel – bijvoorbeeld de nieuwe strategie vorm te geven of anderszins de samenwerking op te zoeken. Op finance & risk gebied daarentegen opereren we redelijk autonoom, wat voor een groot deel met DNB als toezichthouder te maken heeft. Voor DNB zijn wij een zelfstandige verzekeraar met een eigen governance. Richting ANWB is het altijd weer een uitdaging om onze cijfers voldoende inzichtelijk te presenteren. Er zit meestal wel iets bijzonders tussen de ruim 1,7 miljoen polishouders." 
 

BrightStone Group: Nog een gedeelte uit het jaarverslag waar je op mag reageren.

"De toenemende wet- en regelgeving en digitalisering van onder andere het schadeproces vragen om verdere investeringen in de interne organisatie." 

Hoogstad: "Laat ik stellen dat er weinig onzinnige wet- en regelgeving is. Wat mij wel vaak tegenvalt is het gebrek aan proportionaliteit. Dat de overheid een beschermende taak heeft naar consumenten begrijpen we, maar om daar nu een sleepwet tegenover te zetten? PARP als onderdeel van de Bgfo is prima om een tweede woekerpolis-affaire te voorkomen, maar het is best een zware opgave als je fietsen verzekert. Ook de AVG zorgt weer voor een boel werk, maar als het tonnen gaat kosten om interne testbestanden te anonimiseren dan kun je daar vraagtekens bij hebben. Dus ja, we investeren om hieraan te voldoen. 

Digitalisering van processen is echt van deze tijd. Steeds meer klanten vinden het fijn om bijvoorbeeld een schade digitaal te melden. Daarom investeren wij hierin, en niet zonder succes. Ruim 60 procent van alle reisschaden is de afgelopen weken digitaal gemeld en een aanzienlijk deel daarvan is automatisch afgehandeld. Het zorgt voor meer snelheid, een (nog) hogere klanttevredenheid en lagere proceskosten." 
 

BrightStone Group: De Solvency II richtlijn stelt eisen op het gebied van kapitaal, governance en informatievoorziening, met als doel de markt een duidelijker beeld te geven van de kapitaal-toereikendheid van Europese verzekeraars.

Hoogstad: "De oude kapitaaleisen konden echt niet meer, dus ondanks zijn enorme ontwikkeltijd is Solvency II een verbetering. Maar de uitwerking is typisch Europees: alle nationale bijzonderheden moesten een plaatsje krijgen, nationale afwijkingen werden gesanctioneerd, het tempo van invoering is niet overal hetzelfde en modelmatig is het (dus) geen topper. Als ik me goed herinner was transparantie voor de consument een van de belangrijkste uitgangspunten. 

Nu lees ik verhalen van financieel journalisten die gewoon fout zijn, dus dat doel is helaas niet gehaald. Ik vraag me ook echt af hoe vaak Solvency II de boardroom haalt. Als dat al zo is dan gaat het om de Solvency Capital Ratio (SCR), waar een hoge ratio duidt op een goede solvabiliteit. Maar hoe hoog moet die dan zijn? Delta Lloyd ging kapitaal aantrekken terwijl de SCR best redelijk was met alle gevolgen van dien. Het wachten is op de volgende versie van het solvabiliteitstoezicht, want er moeten nog een paar weeffouten uit."Bron: Executive Finance

 

TAGS

Copyright © 2019 Mavim B.V.