Overslaan en naar de inhoud gaan
Careers      Events      Blogs            

Sinds de inwerkingtreding van de AVG lijken veel organisaties informatiebeveiliging voornamelijk als het stukje ‘passend beveiligen’ uit de AVG te behandelen. Maar, informatiebeveiliging is zo veel meer en belangrijker dan alleen het beschermen van persoonsgegevens. Wanneer informatie niet goed beveiligd is, kan dit grote, impactvolle risico’s met zich meebrengen.

 

Meer dan persoonsgegevens

Wanneer alleen op het stukje beveiligen van persoonsgegevens wordt gelet, wordt een groot deel aan informatie dat jouw bedrijf bezit (die mogelijk kritisch is voor het bestaan van de organisatie) vergeten. Denk bijvoorbeeld aan het geheime recept van frisdrank of blauwdrukken van een beveiligingssysteem. Of nog erger, toegang tot de schakelaars van een stedelijk energienetwerk. Dit zijn belangrijke stukken informatie, maar geen persoonsgegevens. Het is daarom belangrijk de hele organisatie goed te beveiligen, zowel fysiek als digitaal. Kijk daarom verder dan alleen artikel 39 van de AVG.

 

Beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid

Bekende vormen van gegevensroof zijn ransomware of hacks. Maar risico’s voor jouw bedrijfsgegevens komen niet alleen in de vorm van diefstal.

De aantasting van de beschikbaarheid, integriteit of vertrouwelijkheid (BIV) van informatie kan een organisatie enorme financiële schade en/of reputatieschade toebrengen. Door vanuit de BIV-classificatie alle informatie binnen de organisatie te beveiligen zorg je ervoor dat deze risico’s worden gemanaged.

Naast potentiële aanvallen van buitenaf is het belangrijk om ook de interne risico’s te overwegen. Een gepikeerde medewerker met ongeoorloofde toegang tot bepaalde gegevens kan ook flinke schade aanrichten.

 

Awareness

Er gaat geen week voorbij zonder bericht over een grote hack, ransomware of ander soort datalek.

Om jouw organisatie op een hoger volwassenheidsniveau te krijgen is het van essentieel belang om voldoende inzicht te krijgen in de verbinding van jouw Informatiebeveiliging en privacy naar jouw mensen, processen en IT-systemen.

 

Ook is awareness, het bewustmaken van medewerkers, een belangrijk onderdeel van het informatiebeveiligingsbeleid. Het juist beveiligen van informatie is enorm belangrijk. Door de invoering van de AVG, maar zeker ook door de recente groei van cybercriminaliteit.

Bewustwording van medewerkers is dan ook cruciaal in het mitigeren van risico’s voor jouw informatiebeveiliging en privacy. Social engineering tests zijn bewezen instrumenten om organisaties bewust te maken van de risico’s die zij bewust en onbewust lopen.

 

Normenkaders echt toepassen

Zonder gegarandeerde BIV van belangrijke informatie kan de bedrijfscontinuïteit onder druk komen te staan. Implementeer maatregelen uit de ISO27000-serie, of een branche-specifieke informatiebeveiligingsnorm zoals de NEN 75-serie, BIO of BIC om jouw informatievoorziening zo veilig mogelijk te managen.

Informatiebeveiliging is erg omvangrijk. Er zijn veel verschillende onderdelen die allemaal regelmatig aandacht vragen. Een oplossing om informatiebeveiliging eenvoudig te onderhouden is het Compliance Management Framework (CMF) van Audittrail. Dit is gebouwd in het Mavim Platform en zorgt ervoor dat jouw informatiebeveiligingsprogramma continu wordt onderhouden.

Daarnaast kun je in het CMF jouw informatiebeveiliging eenvoudig koppelen aan jouw privacy programma.

 

Bron: Audittrail

 

> Meer weten over Informatiebeveiliging en het Compliance Management Framework? Download hier de Productsheet

TAGS

Copyright © 2023 Mavim B.V.