Overslaan en naar de inhoud gaan
Careers      Events      Blogs            

“Het nieuwe pensioenstelsel wordt een ramp” aldus Luc Meuwese, Lid van de Sectorraad Senioren FNV (bron: TROUW). Meuwese verwijst hier naar de Wet Toekomst Pensioenen, die grote gevolgen zal hebben voor zowel pensioenuitvoerders als verzekerden. De wet zal naar verwachting op 1 januari 2023 in werking treden en in 2027 volledig geïmplementeerd worden. Om zich voor te bereiden op de veranderingen is er voor pensioenuitvoerders is dus werk aan de winkel.

Op 12 september heeft de Tweede Kamer verder overlegd over de behandelingen van de Wet Toekomst Pensioenen. Het doel van het wetsvoorstel is om een transparanter en persoonlijker pensioenstelsel te verwezenlijken dat beter aansluit bij de huidige economie en individuele situaties. Opbouw van pensioenen wordt onder andere variabeler en flexibeler voor specifieke groepen, zodat er meer zekerheid en kansen worden gecreëerdrondom het pensioen.

De wetswijziging heeft dus impact op het pensioen van verzekerden, maar ook voor pensioenuitvoerders en verzekeraars zal het een en ander veranderen. Zij worden vooral beïnvloed door het feit dat er een leeftijdsonafhankelijke pensioenpremie aan zal komen. Om zich voor te bereiden op de implementatie van de wet, is het van belang dat pensioenuitvoerders inzicht hebben in de interne processen, risico’s en de bijbehorende wetgeving. Zij moeten bepalen welke veranderingen in het proces gepaard gaan met doorvoering van de wet. Het is namelijk niet zo dat alleen het pensioenstelsel verandert, maar ook de berekeningen voor de opbouw van het pensioen. Medewerkers bij pensioenuitvoerders zullen hun dagelijkse werkzaamheden moeten aanpassen en processen zullen opnieuw ingericht moeten worden.

Mavim kan door het creëren van inzichten ondersteunen bij deze uitdagingen. Zo is het mogelijk grip te krijgen op de besturing en risicobeheersing van de organisatie. Daarnaast kunnen effectieve impactanalyses worden uitgevoerd. Hierin heeft de organisatie de mogelijkheid om grip te krijgen op, en inzicht te krijgen in, de samenhang van processen, wetgeving en bijbehorende risico’s voor continue verbetering.  Het Mavim Platform zorgt ervoor dat je als organisatie wendbaar bent en kan reageren op de interne- en externe veranderingen. Zo draagt het bij aan de voorbereiding  voor de implementatie van de Wet Toekomst Pensioenen.

Benieuwd hoe dit in zijn werking gaat? De volgende video legt in een notendop uit wat mogelijk is met Governance Risk en Compliance binnen Mavim Wat is GRC? I Governance, Risk & Compliance in twee minuten

Wil je meer weten? Bekijk dan Governance, Risk & Compliance | Mavim

TAGS

Copyright © 2023 Mavim B.V.