Overslaan en naar de inhoud gaan
Careers      Events      Blogs            

De traditionele waardeketens zoals we die kennen zijn langzaam aan het verdwijnen. Door verschillende maatschappelijke en technologische ontwikkelingen wordt de wereld steeds complexer. Het wordt voor organisaties belangrijker om tijdig in te kunnen spelen op de veranderingen die hieruit voortvloeien. Dit vraagt om een herinrichting van de waardeketens waarbij er aandacht is voor meer samenwerking. Hoe ziet dat er precies uit, waarom is het nodig, en wat levert het uiteindelijk op? We bespreken het in dit artikel.

 

Weg van de reactieve manier van werken

Van productie naar distributie, van groothandel naar consument; het is een beknopt voorbeeld van een waardeketen zoals we die lang hebben gekend. In deze situatie heeft elke schakel in de keten de verantwoordelijkheid om enkel te leveren wat er van hen gevraagd wordt. Specialistische kennis wordt geheimgehouden voor andere partijen, iedere partij heeft zijn eigen manier van werken en er is vaak sprake van uiteenlopende belangen. Dit zorgt voor een reactieve manier van werken, waarbij er weinig rekening wordt gehouden met ontwikkelingen in de markt. Vertraging, verspillingen en inefficiëntie zijn een aantal van de gevolgen.

Bovendien sluit de reactieve bedrijfsvoering niet aan bij de wensen van de klant. De klant bekommert zich immers zelden over de schakels en verantwoordelijkheden binnen een keten, maar is alleen geïnteresseerd in de kwaliteit en snelle levering van het eindproduct. Wanneer een klant iets van een aanbieder bestelt, verwacht de klant dat hij het product op tijd binnenkrijgt. Het systeem waarmee de klant een order plaatst, geeft de bestelling door aan de desbetreffende verkoper, die vervolgens de verzending van het product regelt via een bezorgdienst. Als de bezorgdienst de levering kwijtraakt of te laat bezorgt, neemt de klant dit ook de verkoper of aanbieder kwalijk. Een probleem dat zich tevens binnen de bouw en overheid speelt.

Omdat de klantbehoeftes continue veranderen is het ten slotte belangrijk dat organisaties de capaciteit hebben om snel en voortdurend innovaties te implementeren. Zo kunnen zij ervoor zorgen dat zij continue aansluiten op deze wensen en daarmee een concurrentievoordeel bemachtigen.

 

Meer transparantie en standaarden nodig

Om innovaties in de operationele processen door te voeren aansluitend op de veranderende markt, is vaak specialistische kennis nodig. Partijen binnen de keten moeten kennis met elkaar delen om samen tot effectieve oplossingen te komen; er zal een integrale aanpak nodig zijn. Schakels binnen de keten zullen meer inzicht moeten bieden in hun processen en de voortgang daarvan, zodat risico’s tijdig geïdentificeerd en opgelost kunnen worden.

In deze samenwerking zal het verkoopteam vaak een belangrijke en andere rol spelen. Waar zij zich voorheen vaak aan het einde van de keten bevond met de taak om te verkopen wat er geproduceerd is, zullen zij nu het voortouw moeten nemen in het proces met het vertalen van de klantwens naar de keten. Om dit te realiseren is technologie nodig. IT-afdelingen zullen daarom nauw samen moeten werken met het salesteam. Uiteraard worden andere schakels binnen de keten ook beïnvloed door deze veranderingen.

 

Integrale aanpak met Mavim

Betere samenwerking binnen de keten valt dus te realiseren met systemen die informatie op een overzichtelijke en duidelijke manier kunnen weergeven voor iedereen die betrokken is. In Mavim kunnen alle processen vastgelegd worden en kan de voortgang van bepaalde taken gevolgd worden. Risico’s kunnen sneller geïdentificeerd worden en relevante informatie kan makkelijk gedeeld worden. De informatie is daarnaast toegankelijker en overzichtelijker voor de relevante partij. Door elke partij in de keten toegang te geven tot hetzelfde systeem en gezamenlijke afspraken te maken, wordt een integrale aanpak gerealiseerd die zorgt voor een betere samenwerking tussen de ketens en een effectieve bedrijfsvoering.

 

Wil je weten hoe je de samenwerking binnen de keten kan versterken? Download whitepaper 'Van afdeling naar systeem'

TAGS

Copyright © 2022 Mavim B.V.