Overslaan en naar de inhoud gaan
Careers      Events      Blogs            

Door toenemende aandacht voor het klimaat en het milieu, verschuiven we langzaam van een lineaire economie naar een circulaire economie. We nemen afstand van de ‘wegwerp-cultuur’ en focussen meer op het hergebruiken van materialen en beperken van vervuiling. Voor afvalverwerkingsbedrijven biedt deze ontwikkeling kansen, maar tegelijkertijd vraagt het om fundamentele veranderingen aan de traditionele bedrijfsvoering. Dit geldt ook voor afvalverwerkingsbedrijf Renewi. Met hulp van het Mavim platform heeft Renewi hun processen vastgelegd en geoptimaliseerd en hun efficiëntie vergroot. Ze zijn daarmee voorbereid op een duurzame en circulaire toekomst.
 

De nieuwe situatie: Naar een circulaire, duurzame economie

Als afvalverwerkingsbedrijf houdt Renewi zich van origine bezig met het inzamelen en verwerken van afval. Met oog op een circulaire economie heeft Renewi echter een vernieuwde focus van inzameling van afval naar de verwerking van afval. Dit betekent dat ze continu nieuwe en innovatieve manieren ontplooien om nieuw leven te geven aan gebruikte materialen. Daarnaast willen ze meer biobrandstoffen en secundaire grondstoffen te leveren, denk aan glas en papier. Er moest dus het een en ander veranderen in de bedrijfsvoering.
 

De uitdaging: Diverse samenstelling van mensen, systemen en manier van werken.

Renewi is in de afgelopen jaren zowel organisch als door acquisities enorm gegroeid. De diversiteit in samenstelling van mensen, systemen en manier van werken maakte het lastig om een soepele overgang te verwezenlijken naar de nieuwe situatie. Ten eerste zaten ze opgescheept met een complexe en uiteenlopende IT-legacy die erg duur en moeilijk te onderhouden was. Ook was de kwaliteit van masterdata verwaarloosbaar. Er moest een digitale oplossing komen waarmee klanten beter en sneller geholpen kunnen worden.

Ten tweede zorgde een complex en divers proceslandschap voor onduidelijkheid en vertragingen. Het gebrek aan governance maakte daarnaast dat verbeterinitiatieven niet altijd aansloten bij de strategie of algemene doelstellingen. De interne processen moesten opnieuw ingericht en vereenvoudigd worden.
 

De oplossing: Met Mavim inzicht in de bedrijfsvoering en processen

Renewi heeft in Mavim een digitale tweeling van de organisatie gebouwd. Hierin worden alle processen tot in detail vastgelegd en verbonden. Ook worden de processen gekoppeld aan een specifieke doelstelling of verandertraject. Dit geeft Renewi inzicht in de bedrijfsvoering en zorgt ervoor dat ze continu hun processen kunnen monitoren en optimaliseren.

Door alle relevante informatie rondom de bedrijfsvoering en processen daarnaast centraal op te slaan in Mavim en voor iedereen toegankelijk te maken, wordt duidelijk wat er van iedereen verwacht wordt en waarom. Dit heeft de efficiëntie enorm vergroot en zorgt ook voor meer enthousiasme en commitment met betrekking tot het verandertraject. De toename in synergie, samenwerking en uniformiteit die nu tussen verschillende mensen en afdelingen is verwezenlijkt, draagt bij aan een kortere looptijd van verandertrajecten en geeft inzicht in het verloop van doorlopende projecten.

Een belangrijke bijkomstigheid is dat met Mavim process mining interne discussies en beslissingen nu gemaakt worden op basis van data en feiten. Waar Renewi voorheen vaak na eindeloze discussies beslissingen nam op basis van een ‘onderbuikgevoel’, wordt nu gekeken naar concrete cijfers en resultaten. Er worden betere en snellere beslissingen genomen en de impact van een beslissing wordt sneller duidelijk. Zo kan indien nodig tijdig bijgestuurd worden.

Download hier de klantcase van Renewi

TAGS

Copyright © 2022 Mavim B.V.