Overslaan en naar de inhoud gaan
Careers      Events      Blogs            

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Als steunmaatregel tijdens de coronacrisis (COVID-19) heeft het kabinet aangekondigd extra ondersteuning te bieden aan ondernemers en zelfstandigen. In eerste instantie wordt uitgegaan van een budget van € 250 miljoen, maar dit kan in de komende maanden in de miljarden oplopen. Aan de gemeenten de taak om dit geld te verdelen.

In het kader van het Coronavirus (COVID-19) heeft de overheid een versoepelde regeling in het leven geroepen en de Bbz (Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen) regeling aangepast. Dit is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze wordt uitgevoerd door gemeenten. Dit zal leiden tot een grote toename in het aantal aanvragen voor de Bbz. 

 

Tozo Proces Portal

Om als gemeente, zelfstandigen en ondernemer snel inzicht te krijgen in het vernieuwde proces, hebben De Processpecialisten en Mavim een referentieproces beschikbaar gesteld om je eigen proces in te richten, aan te passen of te verbeteren.

Op basis van ontvangen feedback actualiseren we het proces continu en werken we het verder uit. Graag ontvangen we jouw reactie!

In dit proces verzamelen wij alle bijkomende informatie, zie ook Handreiking Tozo. Verbeteringen in het proces publiceren we op de Tozo-proces Portal

Toegang tot de Tozo-proces Portal kan worden aangevraagd via het formulier op deze pagina.

Na je aanmelding ontvang je een uitnodiging voor de Tozo-proces Portal.  Na het accepteren van de uitnodiging word je automatisch doorverwezen naar deze pagina.

Met het belangeloos beschikbaar stellen van deze informatie en kennis hopen De Processpecialisten en Mavim een bijdrage te kunnen leveren rondom deze maatschappelijke uitdaging.

De belangrijkste wijzigingen in het Tozo-aanvraagproces

  • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
  • Binnen vier (4) weken wordt voor een periode van maximaal drie (3) maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
  • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
  • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
  • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal geldt bovendien een lager rentepercentage dan bij de normale Bbz. 
  • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie maximaal € 1.503,31 per maand (netto).
  • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-.

Omdat Mavim en De Processpecialisten de Bbz Proces Portal en de content daarvan gezamenlijk hebben ontwikkeld, zullen jouw gegevens ook met De Processpecialisten worden gedeeld.

Aanmelden Tozo-proces portal

Blijf op de hoogte
Ja ik wil graag informatie van Mavim via e-mail ontvangen. Dit kan gaan over Mavim, onze producten, trainingen, evenementen, enquêtes, promoties en tips voor het optimale gebruik van het Mavim platform. Ik kan mij te allen tijde uitschrijven door onderaan de e-mail op de knop ‘afmelden’ te klikken.

Na je aanmelding ontvang je een uitnodiging voor de Tozo-proces Portal. Na het accepteren van de uitnodiging word je automatisch doorverwezen naar deze pagina.

Copyright © 2022 Mavim B.V.