Overslaan en naar de inhoud gaan
Careers      Events      Blogs            

Lokale Overheid & Mavim

Mavim helpt overheden grip en structuur te krijgen over hun digitale transformaties met als doel een kwalitatief succesvolle dienstverlening te leveren aan haar burgers. Mavim creëert inzicht en overzicht in de complexe brei aan informatie, processen, data, wet- en regelgeving, risico's, gekoppeld aan het IT-portfolio en de architectuur van de organisatie. Dit biedt kansen om consistente informatie aan te bieden, inzicht te krijgen in de impact van veranderingen en grip te krijgen op de implementatie van complexe wetgevingen als de omgevingswet en AVG. Mavim faciliteert een wendbare overheid bij het efficiënt uitvoeren van haar dienstverlening in overeenstemming met de gestelde strategische doelen.

Topics

Privacy & security

Met Mavim heb je een uiterst krachtig hulpmiddel voor het in kaart brengen van het geheel aan maatregelen om de beschikbaarheid, authenticiteit en continuïteit te waarborgen. Deze maatregelen kunnen in Mavim op eenvoudige wijze worden gekoppeld aan de primaire bedrijfsprocessen. Dit verschaft inzicht in de aard van de maatregelen en de mate van beveiliging van informatie. 

Datagedreven werken

Mavim biedt organisaties een raamwerk om hun verandertrajecten beter te definiëren en vooral te richten op de strategische bijdrage. Daarbij worden de bedrijfsinrichting en informatiehuishouding volledig op elkaar afgestemd en biedt het inzicht in de wijze waarop strategische doelen kunnen worden gerealiseerd. Datagedreven werken vormt hierbij het belangrijkste uitgangspunt.

Aantoonbaar in control

Mavim heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor het integraal toepassen van GRC. Het biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen en risico’s en vice versa. De impact van wijzigingen op risico’s en beheersmaatregelen, maar ook op de betreffende bedrijfsonderdelen en bijbehorende processen is direct inzichtelijk. 

Inspiratie

Lokale Overheid & Mavim

Gemeenten

Mavim faciliteert gemeenten op diverse vlakken bij het efficiënt uitvoeren van hun dienstverlening in overeenstemming met de gestelde strategische doelen. 

Waterschappen

Mavim ondersteunt Waterschappen bij het leggen van een verbinding tussen it, processen en applicaties, ketensamenwerking en de omgevingswet, architectuur en processen of architectuurmodellen onderling en het creëren van samenhang. 

Veiligheidsregio's

Door strategie, projecten, personeel, processen, technologie, risico’s en infrastructuur onderling te verbinden in één platform, helpt Mavim veiligheidsregio’s een dynamisch inzicht in de inrichting en structuur van de organisatie te creëren.

Altijd op de hoogte blijven van de laatste informatie?

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Partners

Wist je dat de lokale overheid vertrouwt op Mavim om:

 

  • Processen in kaart te brengen en te optimaliseren? > Lees meer
  • Snel van start te kunnen met een procesontwerp voor de Omgevingswet? > Lees meer
  • Onder Architectuur te kunnen werken? > Lees meer
  • Inzicht te krijgen in het Applicatielandschap? > Lees meer
  • Lean en agile te kunnen werken? > Lees meer
  • De informatiebeveiliging op orde te krijgen? > Lees meer
  • Werkprocessen Burgerzaken vast te leggen, borgen en publiceren? > Lees meer

Wij helpen je graag

Ontmoet het team voor de Lokale Overheid

Pien van der Geest
Pien van der Geest
Segmentadviseur overheid
Pien van der Geest
Segmentadviseur overheid
Wouter van der Ham
Wouter van den Ham
Sectormanager Lokale overheid
Wouter van den Ham
Sectormanager Lokale overheid
Ben Laarhoven
Ben Laarhoven
Senior Account Manager
Ben Laarhoven
Senior Account Manager

Copyright © 2022 Mavim B.V.