Overslaan en naar de inhoud gaan
Careers      Events      Blogs            

Kennissessie I-strategie Rijk, hoe nu samen verder?

Het is een gegeven dat kennis gelijk staat aan macht en dat vele handen licht werk maken. Hoe komt het dan dat we regelmatig vanuit een beperkt perspectief, op onderbuikgevoel op ons ICT-landschap sturen en verschillende disciplines vaak onafhankelijk van elkaar werken? Sterker nog, soms weten we niet eens welke systemen er binnen de organisatie allemaal in gebruik zijn en wordt er bovendien met verschillende maten gemeten. Dan rijst al snel de vraag hoe je meer en beter inzicht kunt creëren en doelmatiger kunt sturen op het digitale landschap. 

De I-strategie Rijk is een belangrijke stap naar een verdere professionalisering van het IT-beleid van de rijksoverheid, maar hoe pak je dat nu aan? Werken aan inzicht en transparantie draagt bij aan een verhoging van de kwaliteit en verlaging van de foutkosten.

Het helpt wanneer er binnen de overheid wordt samengewerkt op de verschillende thema’s die geraakt worden door de I-strategie. Denk hierbij aan:

  • Lifecycle Management
  • Record Management
  • Algoritme register
  • AVG register
  • Applicatie Portfolio Management
  • Applicatie Accreditatie

Door dit samen op te pakken en de benodigde kennis te delen, kan dit beter, sneller en tegen lagere kosten worden gerealiseerd.

Kennissessie | 14 februari | Den Haag


Tijdens de 'Kennissessie I-strategie Rijk, hoe nu samen verder?' op dinsdag 14 februari a.s. bij het Ministerie van BZK in Den Haag gaan Floris van Hoek, Senior Beleidsmedewerker CIO-Rijk bij het Ministerie van BZK, Jurriaan Raaijmakers, Senior Adviseur Bedrijfsvoering CIO Staf bij het Ministerie van BZK, Rens Schipper, Procesmanager bij het Ministerie van Financiën en Greet Volders, Management Consultant bij Voquals uitgebreid in op hoe je het IT-beleid verder kunt professionaliseren, en hoe je meer en beter inzicht kunt creëren en doelmatiger kunt sturen op het digitale landschap. 

Hieronder is het volledige programma met de bijdragen van de verschillende sprekers te vinden.

Programma

13:30 – 14:00 uur     

Inloop & registratie

14:00 – 14:05 uur     

Welkom

14:05 – 14:30 uur     

Floris van Hoek, Senior Beleidsmedewerker CIO-Rijk bij het Ministerie van BZK

nog niet bekend

14:30 – 15:00 uur     

Jurriaan Raaijmakers, Senior Adviseur Bedrijfsvoering CIO Staf bij het Ministerie van BZK

Dat kennis macht is en vele handen licht werk maken, weten we allemaal. Toch sturen we regelmatig vanuit een beperkt perspectief, op onderbuikgevoel op ons ICT-landschap en werken verschillende disciplines vaak onafhankelijk van elkaar. Binnen een organisatie weten we soms zelfs niet welke systemen er in gebruik zijn. De lat waarlangs we meten is voor de een in centimeters terwijl de ander inches gebruikt. Hoe kunnen we inzichten bij elkaar brengen en doelmatiger sturen en beslissen binnen ons digitaal landschap? Hoe kunnen we redeneren vanuit een gelijk perspectief en hoeveel werk kost het creëren van dit inzicht? 

15:00 – 15:20 uur     

Pauze

15:20 – 15:50 uur     

Rens Schipper, Procesmanager bij het Ministerie van Financiën 
Greet Volders, Management Consultant bij Voquals

Betere controle krijgen over conformiteit met diverse regelgeving én deze koppelen aan risicobeheer is een enorme uitdaging. Het Ministerie van Financiën neemt hierbij de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de General IT Controls (GITC) als uitgangspunt. Maar ook andere (interne) controles worden inzichtelijk gemaakt, gekoppeld aan processen en van daaruit voorzien van rapportering voor interne en externe audits. 

De bestaande set van controles van het Multi Compliance Framework van Voquals gebruikt het Ministerie van Financiën als startpunt om de nodige controles binnen het Ministerie te identificeren, de koppeling met risicobeheer te maken en deze in te bedden in bestaande (of nog niet-bestaande) processen voor het bepalen van het eigenaarschap en het borgen van de operationele werking.

15:50 – 16:20 uur     

Interactieve paneldiscussie 
Ben Laarhoven, Senior Accountmanager bij Mavim

16:20 – 17:30 uur     

Wrap-up met aansluitend netwerkborrel

Kennissessie I-strategie Rijk

 

Datum: Dinsdag 14 februari 2023
Tijd: 13:30 - 17:30 uur
Locatie: Ministerie van BZK, Turfmarkt 147, Den Haag
Voor wie: Iedereen die werkzaam is bij de Rijksoverheid en te maken heeft met informatiesystemen, zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau

 

 

Ja ik wil graag informatie van Mavim via e-mail ontvangen. Dit kan gaan over Mavim, onze producten, trainingen, evenementen, enquêtes, promoties en tips voor het optimale gebruik van het Mavim platform. Ik kan mij te allen tijde uitschrijven door onderaan de e-mail op de knop ‘afmelden’ te klikken.

 

Copyright © 2023 Mavim B.V.