Overslaan en naar de inhoud gaan
Careers      Events      Blogs            

Webinar Van rechtmatigheid naar In Control Statement - On Demand

Veel gemeenten hebben hun interne controle en beheersing (redelijk) goed op orde, maar ondervinden nog moeite om dit aan te tonen richting de gemeenteraad en toezichthouders. 

Daarnaast geldt dat gemeenten en provincies vanaf 2021 een rechtmatigheidsverantwoording moeten afleggen in hun jaarstukken, ter vervanging van de huidige rechtmatigheidsverklaring van de accountant. Dit kan door de gemeente gebruikt worden als een mooie stap naar meer eigenaarschap en naar het aantoonbaar maken dat zij 'in control' zijn. Gemeenten kunnen dit nog breder trekken door zich niet te beperken tot enkel een rechtmatigheidsverantwoording, maar door het maken van een In Control Statement (ICS). 

Met een ICS verklaren het bestuur en management dat de interne beheersings- en controlesystemen van een gemeente adequaat en effectief zijn. Dat de gehele bedrijfsvoering bijdraagt aan de realisatie van beleidsdoelstellingen en er geen grote, onverwachte verrassingen optreden. Hiermee wordt de horizontale verantwoording naar de gemeenteraad en de verticale verantwoording naar de toezichthouder, zoals het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ondersteund. 

Het Management Control Framework (MCF) van Cruxer omvat de passende maatregelen en procedures van een gemeente, waarbij de auditregels van de ‘Eenduidige Normatiek Single Information Audit’ (ENSIA) zijn toegepast. Het MCF legt de verbinding met toetsingskaders zoals ‘Baseline Informatiebeveiliging Overheid’ (BIO), het referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer (Rodin) en de procesmodellen (Gemma). 

In dit webinar laten we zien hoe de verbinding wordt gelegd tussen de interne sturing, het informatiebeleid, procesmanagement en applicatiemanagement van gemeenten. We laten zien hoe workflows de werking van het 'in control zijn' ondersteunen. Hierdoor is het mogelijk een volledig en integraal inzicht voor de gemeente te geven ter ondersteuning en onderbouwing van het ICS.

Dit webinar is een gezamenlijk initiatief van Cruxer en Mavim. Derhalve zullen je gegevens met deze partij worden gedeeld.

Dit webinar is opgenomen tijdens Overheid365 2021. Klik hier voor meer informatie over dit evenement.

Webinar Van rechtmatigheid naar In Control Statement - On Demand

Persoonlijke gegevens

Bedrijfsgegevens

Blijf op de hoogte
Ja ik wil graag informatie van Mavim via e-mail ontvangen. Dit kan gaan over Mavim, onze producten, trainingen, evenementen, enquêtes, promoties en tips voor het optimale gebruik van het Mavim platform. Ik kan mij te allen tijde uitschrijven door onderaan de e-mail op de knop ‘afmelden’ te klikken.

Copyright © 2022 Mavim B.V.