Overslaan en naar de inhoud gaan

Webinar Van rechtmatigheid naar een In Control Statement (ICS) - On Demand

Gemeenten en provincies moeten vanaf 2021 een rechtmatigheidsverantwoording afleggen in hun jaarstukken, ter vervanging van de huidige rechtmatigheidsverklaring van de accountant. Een mooie stap naar meer eigenaarschap van gemeenten voor het 'in control' zijn. Ze kunnen dit nog breder trekken door zich niet te beperken tot enkel een rechtmatigheidsverantwoording, maar een In Control Statement (ICS) te maken.

Met een ICS verklaren het bestuur en management dat de interne beheersings- en controlesystemen van een gemeente adequaat en effectief zijn. Dat de gehele bedrijfsvoering bijdraagt aan de realisatie van beleidsdoelstellingen en er geen grote onverwachte verrassingen optreden.  Hiermee wordt de horizontale verantwoording naar de gemeenteraad en de verticale verantwoording naar de toezichthouder, zoals het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ondersteund.

Het Management Control Framework (MCF) van Cruxer omvat de passende maatregelen en procedures van een gemeente, waarbij de auditregels van de ‘Eenduidige Normatiek Single Information Audit’ (ENSIA) zijn toegepast. Het MCF legt de verbinding met toetsingskaders zoals ‘Baseline Informatiebeveiliging Overheid’ (BIO), het referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer (Rodin) en de procesmodellen (Gemma).
 

In dit webinar laat Cruxer zien hoe de verbinding wordt gelegd tussen de interne sturing, het informatiebeleid, procesmanagement en applicatiemanagement van de gemeenten. Zij laten zien hoe de workflows de werking ondersteunen. Hierdoor is het mogelijk een volledig en integraal inzicht voor de gemeente te geven ter ondersteuning en onderbouwing van het ICS.

Vanuit Informatiemanagement richt Gemeente Waterland zich op vraagstukken als: wat speelt binnen de organisatie, hoe zet je eigenaren goed in hun rol en wat is de visie op de dienstverlening naar onze burgers en bedrijven? Gemeente Waterland zal ingaan op welke waarde het Mavim Platform hierop levert. Het inzicht en daarmee grip op informatievoorziening als geheel, met daarmee de bedrijfsprocessen en dienstverlening in het bijzonder.

Het hoofddoel is niet het ‘akkoord’ van de auditor, maar hoe je als organisatie in control bent van je applicaties, processen en dienstverlening.

Dit webinar is een gezamenlijk initiatief van Cruxer en Mavim. Derhalve zullen je gegevens met deze partij worden gedeeld.

Webinar Van rechtmatigheid naar een In Control Statement (ICS) - On Demand

Persoonlijke gegevens

Bedrijfsgegevens

Blijf op de hoogte
Ja ik wil graag informatie van Mavim via e-mail ontvangen. Dit kan gaan over Mavim, onze producten, trainingen, evenementen, enquêtes, promoties en tips voor het optimale gebruik van het Mavim platform. Ik kan mij te allen tijde uitschrijven door onderaan de e-mail op de knop ‘afmelden’ te klikken.

Copyright © 2021 Mavim B.V.