Overslaan en naar de inhoud gaan

Incidentmanagement

Incidentmanagement

Een veiligheidsmanagementsysteem is onmisbaar in een zorgorganisatie

Een essentieel aspect van kwaliteitsbeheersing binnen de zorg is de zogenaamde cliëntveiligheid. De mate waarin de cliëntveiligheid gewaarborgd kan worden, is afhankelijk van diverse factoren en zorginstellingen kunnen dan ook niet langer zonder een gedegen veiligheidsmanagementsysteem (VMS). 

Door het verminderen van fouten en het ondernemen van andere activiteiten op het gebied van veiligheid kan schade aan zowel patiënten en cliënten als aan medewerkers worden voorkomen. Het zorgvuldig melden, registreren, analyseren en rapporteren van incidenten zijn daarbij de belangrijkste pijlers. Niet alleen verschaffen deze pijlers inzicht in de aard en omvang van incidenten, zij bieden tevens inzicht in waar mogelijke verbeterpunten liggen en waar risico’s kunnen worden vermeden.

Incidentmanagement met Mavim helpt om incidenten eenvoudig en op een laagdrempelige en gebruiksvriendelijke manier te registreren en af te handelen.
 

Incidentmanagement met Mavim

 • Eenvoudige, gebruiksvriendelijke en centrale registratie van klachten en incidenten
 • Inzicht in en overzicht over de aard en status van incidentmeldingen via rapportages
 • Eenvoudig reduceren van klachten en incidenten
 • Verhoogde efficiëntie in de afhandeling van incidenten
   

Whitepaper GRC

GRC doelt op methoden, best practices en IT-oplossingen om een integrale oplossing te bieden voor strategie, structuur, processen en technologie. Nieuwsgierig wat GRC is en wat het voor jouw organisatie kan betekenen? In deze whitepaper wordt in ieder geval een groot aantal vragen voor je beantwoord.

Download de whitepaper GRC

Voordelen

Registreer incidenten

Rapporteer incidenten

Reduceer incidenten

Meer informatie?

Download hier speciaal voor jou geselecteerde documentatie

Achtergrond

Zorginstellingen en dienstverlenende organisaties hebben dagelijks te maken met klachten en incidenten. Het melden en analyseren van incidenten is daarbij een belangrijk instrument om de patiëntveiligheid te waarborgen. Dit vraagt om een omgeving waarin vertrouwen en veiligheid om ongewenste gebeurtenissen te melden, te evalueren en te verbeteren, centraal staat. Om te kunnen werken aan verbeteringen en om bedrijfsprocessen feilloos te laten verlopen, hebben zorginstellingen behoefte aan inzicht in de aard van de klacht of het incident. 

Incidenten in de gezondheidszorg kunnen ertoe leiden dat patiënten schade oplopen en zijn vaak zowel ingrijpend voor de patiënt, als voor het betrokken behandelend en verplegend personeel. Het is dan ook zaak om de risico’s op incidenten waar mogelijk te voorkomen of - in ieder geval - te beheersen. Een prospectieve risico-inventarisatie, waarbij vooraf onveilige situaties en risico’s in zorgprocessen worden geïdentificeerd en geanalyseerd, kan daarbij uitkomst bieden. Een andere mogelijkheid is het uitvoeren van een retrospectieve risicoanalyse. Deze methodiek is erop gericht om op objectieve wijze de oorzaken die aan het incident ten grondslag liggen in kaart te brengen.

Hierbij zijn de volgende aspecten van belang:

 • Kennis borgen voor een juiste toepassing, kennisoverdracht en als leermiddel voor alle betrokkenen
 • Identificeren van incidenten en risico’s met samenhangende en consistente rapportages
 • Creëren van een hoge mate van risicobewustzijn door beter inzicht in incidenten en risico’s
 • Beter beheersen en eenvoudige reduceren van risico’s

Governance, risk & compliance

Mavim heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor het integraal toepassen van GRC. Het GRC framework biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen en risico’s en vice versa. De impact van wijzigingen op risico’s en beheersmaatregelen, maar ook op de betreffende bedrijfsonderdelen en bijbehorende processen is direct inzichtelijk.

Informatie uit diverse disciplines over beleid, risico’s en wetgeving wordt met Mavim in samenhang gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Wijzigingen in processen, producten of diensten kunnen hierdoor efficiënter worden doorgevoerd. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vereenvoudigt het afleggen van verantwoording aan in- en externe toezichthouders.

Hét platform voor effectief management van bestuur, risico’s en naleving van regelgeving:

 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Creëer inzicht in de impact van wijzigingen
 • Vereenvoudig de communicatie rond GRC
 • Betrek de medewerkers bij risicomanagement en compliance
 • Verlaag de kosten voor het voldoen aan regelgeving
Meer over Governance, Risk & Compliance

Vijf stappen naar optimale Governance, Risk control & Compliance

Transparantie en inzicht voor iedereen. Intern én extern.

Mavim heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor het integraal toepassen van GRC. Het GRC framework in Mavim biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen en risico’s en vice versa. De impact van wijzigingen op risico’s en beheersmaatregelen, maar ook op de betreffende bedrijfsonderdelen en bijbehorende processen is direct inzichtelijk. 

Informatie uit diverse disciplines over beleid, risico’s en wetgeving wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Wijzigingen in processen, producten of diensten kunnen sneller en risicolozer worden doorgevoerd. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vereenvoudigt het afleggen van verantwoording aan in- en externe toezichthouders. 

Hét platform voor optimaal GRC
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Creëer inzicht in de impact van risico's
 • Vereenvoudig de communicatie rond GRC
 • Betrek de medewerkers bij risicomanagement
 • Verlaag de kosten voor het voldoen aan regelgeving

Copyright © 2019 Mavim B.V.