Overslaan en naar de inhoud gaan
Careers      Events      Blogs            

AVG framework

Snel en eenvoudig voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Het doel van de AVG is om personen te beschermen en duidelijke richtlijnen te scheppen voor organisaties die persoonlijke gegevens verwerken. De AVG waarborgt dat persoonlijke gegevens zorgvuldig worden verwerkt, niet worden misbruikt en niet langer bewaard worden dan nodig is.

In samenwerking met Audittrail heeft Mavim een softwareoplossing ontwikkeld die organisaties helpt om de mate waarin zij voldoen aan de AVG inzichtelijk en aantoonbaar te maken. Dit AVG framework bevat het gehele normenkader waarbij per artikel kan worden aangegeven of men compliant is. Alle 99 artikelen en 173 gronden (of verordeningen) uit de AVG zijn in het framework vastgelegd.

In tegenstelling tot het ISMS framework, waarbij processen het uitgangspunt vormen, is in het AVG framework de wetgeving het aanvangspunt. Hierbij leg je het verwerkingenregister per proces of per processtap vast in het framework aan de hand van veldensets. Op basis van verschillende veldensets kun je managementrapportages genereren die de status en mate van ‘in control zijn’ weergeven. Daarmee voldoe je aan het wettelijk vereiste om inzicht en overzicht in de gegevensverwerkingen te hebben. Daarnaast bevat het framework standaard beheersmaatregelen en een werkinstructie. Per bedrijfsproces kun je tevens PIA’s (Privacy Impact Assessment) uitvoeren. De PDCA-cyclus maakt standaard deel uit van het AVG framework om de privacybescherming continue te verbeteren. 

Overigens kun je zelf kiezen voor een ‘gevuld’ of een ‘leeg’ framework. Met het gevulde framework (management module) beschik je over standaard content zoals een privacy statement, verwerkersovereenkomst en PIA’s waarmee je snel aan de slag kunt. 


Mavim AVG framework
 • Biedt overzicht en inzicht
 • Maakt de status en de mate van beheersing duidelijk
 • Verschaft transparantie voor de toezichthouder
 • Is eenvoudig in te bedden in de gehele organisatie
   

Whitepaper AVG

Verwerkt jouw organisatie persoonlijke gegevens van Europese burgers? Is jouw organisatie gevestigd in de Europese Unie? Is jouw organisatie actief in het leveren van goederen en diensten aan Europese burgers via internet? Dan is de Algemene verordening gegevensbescherming(AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) zeer waarschijnlijk van toepassing op jouw organisatie. in deze whitepaper vind je onder andere een concreet stappenplan hoe je blijvendkunt voldoen aan de AVG/GDPR.

Download whitepaper

Voordelen

Biedt inzicht en overzicht

Verschaft transparantie

Verduidelijkt de mate van beheersing

Meer informatie?

Download hier speciaal voor jou geselecteerde documentatie

Vijf stappen naar optimale Governance, Risk control & Compliance

Transparantie en inzicht voor iedereen. Intern én extern.

Mavim heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor het integraal toepassen van GRC. Het GRC framework in Mavim biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen en risico’s en vice versa. De impact van wijzigingen op risico’s en beheersmaatregelen, maar ook op de betreffende bedrijfsonderdelen en bijbehorende processen is direct inzichtelijk. 

Informatie uit diverse disciplines over beleid, risico’s en wetgeving wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Wijzigingen in processen, producten of diensten kunnen sneller en risicolozer worden doorgevoerd. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vereenvoudigt het afleggen van verantwoording aan in- en externe toezichthouders. 

Hét platform voor optimaal GRC
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Creëer inzicht in de impact van risico's
 • Vereenvoudig de communicatie rond GRC
 • Betrek de medewerkers bij risicomanagement
 • Verlaag de kosten voor het voldoen aan regelgeving

Copyright © 2023 Mavim B.V.