Overslaan en naar de inhoud gaan
Careers      Events      Blogs            

Compliance Management Framework

Compliance Management Framework

Eén oplossing voor informatiebeveiliging en privacy

Veel organisaties zijn verplicht compliance management goed te organiseren. Compliance in control houden is geen eenvoudige opgave. Bovendien blijkt het lastig om compliance een vast onderdeel van de organisatiecultuur te maken. Vaak krijgt één collega privacy ‘erbij’ en belandt informatiebeveiliging al snel bij de ICT-afdeling. Wet- en regelgeving en normenkaders zijn uitvoerig en complex. Veel compliance projecten typeren zich dan ook door losse spreadsheets en acties waarmee aan de belangrijkste hoofdstukken wordt voldaan. Denk bijvoorbeeld aan het verwerkingsregister vanuit de AVG of een ISO27002 auditrapportage.

Het doel van compliance management is zorgdragen voor het mitigeren en verminderen van risico’s voor de organisatie. Hiervoor is het noodzakelijk om compliance daar te beleggen waar het echt hoort. Om de Privacy- of Security Officer meer een regierol te geven en compliance ook bij proceseigenaren en verantwoordelijke medewerkers te beleggen, is meer nodig dan men nu gewend is. Dit soort zaken zijn vaak in losse documenten of zogenaamde “point solutions” vastgelegd. Omdat deze niet met elkaar communiceren is het lastig om één centraal compliance managementsysteem op te zetten als ware het één bron van waarheid.

 

Eén oplossing voor informatiebeveiliging en privacy

Om  organisaties  te  helpen  grip  te  krijgen  op  compliance vraagstukken heeft Mavim in samenwerking met Audittrail het Compliance Management Framework ontwikkeld. Dit  raamwerk,  dat  is  vastgelegd  in  het  Mavim  platform,  biedt  één  systeem  voor  het  vastleggen  van  zowel alle processen en wet- en regelgeving als voor het  in  kaart  brengen  van  het  applicatielandschap,  de  autorisatiematrix,  werkinstructies,  risico’s  en  beheersmaatregelen  alsmede  alle  ondersteunende  do-cumentatie van de organisatie.  

Door gebruik te maken van het Compliance Management Framework (CMF) voorkom je zaken als verschuiving van focus, verval in de waan van de dag, en het managen van losse documenten en spreadsheets. Het CMF is één platform waar verschillende compliance-gebieden samenkomen: privacy, informatiebeveiliging en risicomanagement.

In het CMF vind je templates voor verschillende informatiebeveiligingsnormen (zoals BIC, BIG, ISO, KWH, of HKZ), maar ook middelen om de AVG passend in te regelen binnen jouw organisatie. Leg de verbinding tussen privacy- en informatiebeveiligingsvraagstukken. Zo kun je overzichtelijk vele uitdagingen managen, eenvoudig rapporteren aan het management, en bij audits bewijzen aan externe partijen dat de mate van control hoog genoeg is om risico’s significant te verminderen.

 

Voordelen

 • Het CMF is gebaseerd op ervaring van professionals binnen honderden projecten

 • Privacy & Informatiebeveiliging borgen zonder veel tijd te investeren

 • Compliance onderdeel van de hele organisatie maken

 • Te allen tijde in control (geen vertraging of verslapping)

 • Lage investeringskosten

 • Duidelijke afspraken met één betrouwbare partner

 • Te koppelen met andere systemen zoals Microsoft Power BI, Compliance manager, Naris, Topdesk etc.

 • Inclusief software voor interne communicatie en verantwoording aan derden (Audit)

Ontdek hoe je tot een meer geïntegreerde beheersing van je organisatie kunt komen

GRC doelt op methoden, best practices en IT-oplossingen om een integrale oplossing te bieden voor strategie, structuur, processen en technologie. Nieuwsgierig wat GRC is en wat het voor jouw organisatie kan betekenen? In deze whitepaper wordt in ieder geval een groot aantal vragen voor je beantwoord.

Download de whitepaper GRC

Voordelen

Verlaag de kosten voor compliance

Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron

Vereenvoudig het proces van auditing en controle

Meer informatie?

Download hier speciaal voor jou geselecteerde documentatie

Achtergrond

Vandaag de dag moeten nagenoeg alle bedrijven voldoen aan tal van regels die of door henzelf, of door overheden, normeringsinstituten, of reguleringscommissies zijn opgelegd. Compliance Management betekent dat de organisatie opereert volgens al deze nieuwe regelgevingen. Daarnaast worden eventuele geïdentificeerde risico’s in het bedrijfsproces aantoonbaar onder controle gesteld door het treffen van de nodige maatregelen.

Wat de regulering, wetgeving of het interne beleid ook is, op het moment dat een bedrijf gecontroleerd wordt moet het kunnen aantonen dat de organisatie dit daadwerkelijk geïmplementeerd heeft en toepast. Wanneer duidelijk is wie wat, hoe en wanneer doet, kan de auditor snel zien dat de bedrijfsvoering in overeenkomst is met de nieuwe regelgeving. Met andere woorden: hoe transparanter de organisatie is, hoe sneller en gemakkelijker dit proces van audit & controle verloopt.

Wat is goed compliance management?

 • Voldoen aan eigen waarden en normen en strategische doelen
 • Voldoen aan wet- en regelgeving
 • Verslaggeving
 • Periodieke evaluatie

Governance, risk & compliance

Mavim heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor het integraal toepassen van GRC. Het GRC framework biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen en risico’s en vice versa. De impact van wijzigingen op risico’s en beheersmaatregelen, maar ook op de betreffende bedrijfsonderdelen en bijbehorende processen is direct inzichtelijk. 

Informatie uit diverse disciplines over beleid, risico’s en wetgeving wordt met Mavim in samenhang gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Wijzigingen in processen, producten of diensten kunnen hierdoor efficiënter worden doorgevoerd. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vereenvoudigt het afleggen van verantwoording aan in- en externe toezichthouders. 

Hét platform voor effectief management van bestuur, risico’s en naleving van regelgeving:
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Creëer inzicht in de impact van wijzigingen
 • Vereenvoudig de communicatie rond GRC
 • Betrek de medewerkers bij risicomanagement en compliance
 • Verlaag de kosten voor het voldoen aan regelgeving
Meer over Governance, Risk & Compliance

Vijf stappen naar optimale Governance, Risk control & Compliance

Transparantie en inzicht voor iedereen. Intern én extern.

Mavim heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor het integraal toepassen van GRC. Het GRC framework in Mavim biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen en risico’s en vice versa. De impact van wijzigingen op risico’s en beheersmaatregelen, maar ook op de betreffende bedrijfsonderdelen en bijbehorende processen is direct inzichtelijk. 

Informatie uit diverse disciplines over beleid, risico’s en wetgeving wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Wijzigingen in processen, producten of diensten kunnen sneller en risicolozer worden doorgevoerd. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vereenvoudigt het afleggen van verantwoording aan in- en externe toezichthouders. 

Hét platform voor optimaal GRC
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Creëer inzicht in de impact van risico's
 • Vereenvoudig de communicatie rond GRC
 • Betrek de medewerkers bij risicomanagement
 • Verlaag de kosten voor het voldoen aan regelgeving

Copyright © 2022 Mavim B.V.