Overslaan en naar de inhoud gaan

COSO II – Enterprise Risk Management Framework - ERMF

COSO II – Enterprise Risk Management Framework - ERMF

Identificeren en managen

COSO is een wereldwijde standaard op het gebied van interne beheersing. Het Mavim Enterprise Risk Management Framework bestaat uit een organisatiebreed, uniform en gestructureerd proces van identificeren en analyseren van, reageren op en monitoren en rapporteren van mogelijke toekomstige gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op het behalen van de organisatiedoelstellingen. 


Het Mavim Enterprise Risk Management Framework helpt risico’s te beperken en daadwerkelijk resultaat te boeken.

 • Formuleer doelstellingen afgestemd op de missie en passend binnen de risicobereidheid van de organisatie
 • Analyseer risico’s in termen van kans en impact
 • Bewaak en verbeter de effectiviteit van enterprise risk management binnen alle bedrijfsprocessen
   

Whitepaper GRC

GRC doelt op methoden, best practices en IT-oplossingen om een integrale oplossing te bieden voor strategie, structuur, processen en technologie. Nieuwsgierig wat GRC is en wat het voor jouw organisatie kan betekenen? In deze whitepaper wordt in ieder geval een groot aantal vragen voor je beantwoord.

Download de whitepaper GRC

Voordelen

Formuleer doelstellingen

Analyseer risico’s

Verbeter de effectiviteit

Meer informatie?

Download hier speciaal voor jou geselecteerde documentatie

Achtergrond

Risicomanagement heeft nog nooit zo veel aandacht gehad als in het afgelopen decennium. Na de debacles bij een aantal beursgenoteerde ondernemingen, zowel internationaal als nationaal, is er grote druk ontstaan op ondernemingen om risicomanagement serieus te nemen en te zorgen voor een adequaat stelsel van beheersingsmaatregelen. In dit kader is het COSO-rapport ontwikkeld, dat sinds haar eerste verschijning in 1992 is uitgegroeid tot een wereldwijd standaardwerk op het gebied van interne beheersing. 

Het COSO-rapport behelst een raamwerk aan de hand waarvan organisaties hun eigen systeem van interne beheersing en risicomanagement kunnen inrichten en beoordelen. Het oorspronkelijke COSO-rapport is in 2004 aangepast en uitgebreid als reactie op de trend dat organisaties in toenemende mate risicoanalyses uitvoeren als basis voor de inrichting van de organisatie en het systeem van interne beheersmaatregelen, het Enterprise Risk Management Framework (ERMF). 

Voordelen die met Enterprise Risk Management kunnen worden behaald zijn: 

 • verhoging van de opbrengsten: door een goede beheersing van risico’s kan een organisatie meer risico’s nemen, wat over het algemeen ook hogere opbrengsten met zich meebrengt.
 • benutten van kansen: door toekomstige ontwikkelingen eerder te signaleren en er sneller op te reageren, worden concurrentievoordelen behaald.
 • middelen efficiënter inzetten: door een beter inzicht in de belangrijkste risico’s kan worden bepaald hoe de beschikbare middelen het beste kunnen worden aangewend.
 • voorkomen van operationele verliezen en verrassingen: door knelpunten en zwakke plekken in de operationele processen eerder te signaleren.
 • voldoen aan eisen van wet- en regelgeving: de organisatie voldoet aan de eisen inzake risicomanagement als onderdeel van corporate governance wet- en regelgeving.

Governance, risk & compliance

Mavim heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor het integraal toepassen van GRC. Het GRC framework biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen en risico’s en vice versa. De impact van wijzigingen op risico’s en beheersmaatregelen, maar ook op de betreffende bedrijfsonderdelen en bijbehorende processen is direct inzichtelijk.

Informatie uit diverse disciplines over beleid, risico’s en wetgeving wordt met Mavim in samenhang gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Wijzigingen in processen, producten of diensten kunnen hierdoor efficiënter worden doorgevoerd. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vereenvoudigt het afleggen van verantwoording aan in- en externe toezichthouders.

Hét platform voor effectief management van bestuur, risico’s en naleving van regelgeving:

 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Creëer inzicht in de impact van wijzigingen
 • Vereenvoudig de communicatie rond GRC
 • Betrek de medewerkers bij risicomanagement en compliance
 • Verlaag de kosten voor het voldoen aan regelgeving
Meer over Governance, Risk & Compliance

Vijf stappen naar optimale Governance, Risk control & Compliance

Transparantie en inzicht voor iedereen. Intern én extern.

Mavim heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor het integraal toepassen van GRC. Het GRC framework in Mavim biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen en risico’s en vice versa. De impact van wijzigingen op risico’s en beheersmaatregelen, maar ook op de betreffende bedrijfsonderdelen en bijbehorende processen is direct inzichtelijk. 

Informatie uit diverse disciplines over beleid, risico’s en wetgeving wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Wijzigingen in processen, producten of diensten kunnen sneller en risicolozer worden doorgevoerd. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vereenvoudigt het afleggen van verantwoording aan in- en externe toezichthouders. 

Hét platform voor optimaal GRC
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Creëer inzicht in de impact van risico's
 • Vereenvoudig de communicatie rond GRC
 • Betrek de medewerkers bij risicomanagement
 • Verlaag de kosten voor het voldoen aan regelgeving

Copyright © 2020 Mavim B.V.