Overslaan en naar de inhoud gaan
Careers      Events      Blogs            

GEMMA Architectuur framework

GEMMA 2.0 voor Gemeenten

GEMMA is de landelijke referentiearchitectuur voor gemeenten. GEMMA helpt gemeenten inzicht in de gemeentelijke informatievoorziening te krijgen en is een middel om te komen tot een analyse van aankomende veranderingen in ICT architectuur als gevolg van (maatschappelijke) veranderingen en uitgangspunten.

Het GEMMA Architectuur framework in Mavim is een kant-en-klaar raamwerk en biedt inzicht in - en overzicht van - de gemeentelijke informatiearchitectuur, van strategie en principes, (bedrijfs) processen en informatievoorziening tot en met de technische infrastructuur. Het framework stelt gemeenten in staat om complexiteit te reduceren, te faciliteren in een efficiënte bedrijfsvoering, te ontzorgen op het vlak van ICT en te ondersteunen in de samenwerking tussen organisaties. Daarnaast helpt Mavim om consequenties van veranderingen op strategisch, tactisch en operationeel niveau over de gehele breedte van de organisatie te overzien en risico’s beter te analyseren en te beheersen. 

Integratie GEMMA Softwarecatalogus
Zowel de bedrijfsarchitectuur, waaronder de procesarchitectuur, het bedrijfsfunctiemodel en de bedrijfsobjecten, als de informatiearchitectuur zijn inbegrepen in het framework. De integratie met de GEMMA Softwarecatalogus maakt het mogelijk om centraal beheerde informatie automatisch te importeren. Door deze importmogelijkheid kan de basisinformatie eenvoudig worden ingevoerd en hoeft deze alleen nog te worden aangevuld met gemeente-eigen informatie. Voor het importeren van gegevens uit de GEMMA Softwarecatalogus wordt gebruik gemaakt van ArchiMate®. Deze open en onafhankelijke beschrijvingstaal voor Enterprise architecturen wordt in Mavim volledig ondersteund.


Smart City Portal koppeling
Daarnaast bevat het architectuurframework een koppeling met de Smart City Portal. Met deze koppeling kunnen vanuit de Smart City Portal ook solutions van andere gemeenten en Mavim-partners worden geïmporteerd. Het GEMMA Architectuur framework biedt u inzicht in en grip op de informatievoorziening en helpt om samenwerking tussen gemeenten, met ketenpartners en aansluitingen op landelijke voorzieningen mogelijk te maken.  


GEMMA Architectuur framework in Mavim
  • Creëer inzicht in de complexiteit van de informatievoorziening
  • Verbeter de communicatie en beeldvorming
  • Geef sturing aan de inrichting en ontwikkeling van de informatievoorziening
  • Implementeer snel en eenvoudig bedrijfsprocessen en borg kennis
  • Ontsluit informatie vanuit één centrale bron, intern én extern

Whitepaper Van silo naar systeem

De meeste organisaties hebben een heldere visie over waar zij over vijf jaar willen zijn en wat zij dan bereikt willen hebben. De traditionele aanpakken om hiertoe te komen laten echter te wensen over. Deze whitepaper tipt vier blokkades aan die in de weg staan van een echte, geïntegreerde aanpak om te transformeren en toont aan hoe de bedrijfsequivalent van een navigatiesysteem je in staat stelt te transformeren naar een operationele, efficiënte en klantgerichte organisatie.

Download whitepaper

Voordelen

Creëer inzicht

Verbeter de communicatie

Ontsluit informatie vanuit één centrale bron

Meer informatie?

Download hier speciaal voor jou geselecteerde documentatie

Vijf stappen naar een optimale samenwerking tussen business en it

Mavim heeft dé oplossing ontwikkeld voor het realiseren van Applicatie Portfolio Management, Business & Informatie Planning en Applicatie Implementatie Management. Met Mavim kan een organisatie exact bepalen wat de impact is op wijzigingen van processen op ICT en andersom. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden applicaties in kaart gebracht. Alle aspecten die samenhangen met een applicatie of systeem, in het bijzonder de bedrijfsprocessen, wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd.  

Mavim voor IT stelt een organisatie in staat om eenvoudig en snel te kunnen veranderen en adequaat in te kunnen spelen op wijzigende klantvraag en producten- en dienstenaanbod, waarbij de lijnorganisatie afhankelijk is van IT-diensten. 

Hét platform voor optimale synergie tussen systemen, processen en mensen 
  • verminder de complexiteit van it 
  • versterk de relatie tussen business en it 
  • voer projecten doelgericht en planmatig uit 
  • creëer een brugfunctie tussen strategie en uitvoering 
  • speel adequaat in op veranderingen, intern èn extern 

Copyright © 2023 Mavim B.V.