Overslaan en naar de inhoud gaan

ISO 9001:2015 implementatie framework

ISO 9001:2015 implementatie framework

Strategische & pragmatische implementatie van kwaliteitsmanagement

Het Mavim ISO implementatie framework biedt alle praktische informatie voor de inrichting van het kwaliteitsmanagementsysteem voor zowel organisaties die het ISO 9001 certificaat willen behalen als voor organisaties die willen overstappen van de oude 2008 norm naar de nieuwe 2015 norm. 

Het raamwerk biedt inzicht in de structuur van strategie en principes van de ISO-norm en helpt consequenties van veranderingen over de gehele breedte van de organisatie te overzien. Het ISO implementatie framework ondersteunt risicogericht denken in de breedste zin en legt de focus op doelstellingen als drijfveer voor verbetering.

Door compleet en helder inzicht in de samenhang tussen de bedrijfsprocessen, normeringen en risico’s en door afstemming van de bedrijfsvoering op geldende richtlijnen verhoogt u de kwaliteit van uw organisatie. Daarnaast bevordert u in hoge mate het auditproces.  


Mavim ISO implementatie framework
 • Implementeer snel en eenvoudig de nieuwe ISO 9001:2015
 • Maak gebruik van praktisch toepasbare tips & tricks
 • Structureer de aanpak van het certificeringstraject
 • Verkrijg feedback met taken en webformulieren
 • Borg het onderhoud van het kwaliteitsmanagementsysteem
   

Whitepaper ISO

Producten worden steeds complexer en organisaties zoeken steeds meer waarborging van de kwaliteit van hun producten en diensten in certificeringen. De ISO 9001:2015 is er daar een van. Met de toename van de behoefte aan kwaliteit(waar) borging groeit ook de behoefte aan IT-oplossingen die het managen van de kwaliteit ondersteunen. Maar bieden IT-systemen ook daadwerkelijk een oplossing voor de issues die bij kwaliteitsmanagement om de hoek komen kijken? In deze paper gaan we dieper in op de kenmerken van de nieuwe ISO 9001-certificering ten opzichte van de voorgaande versie, tekenen we een stappenplan voor je uit dat je als leidraad kunt gebruiken bij het verkrijgen van een ISO-certificering en laten we je zien hoe een platform als Mavim je kan helpen bij het borgen en toetsen van je kwaliteitsmanagementsysteem.

De vijf stappen naar een ISO-certificering

Download de whitepaper ISO

Voordelen

Implementeer snel en eenvoudig

Krijg feedback

Borg het onderhoud

Meer informatie?

Download hier speciaal voor jou geselecteerde documentatie

Vijf stappen naar Procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering

 

Mavim biedt een managementplatform dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Mavim staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.

Hét platform voor procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering
 • Creëer inzicht in de gehele procesgang
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
 • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
 • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen

Copyright © 2020 Mavim B.V.