Overslaan en naar de inhoud gaan

HR Procesmanager

Efficiënte HR-processen: minder HR-administratie en meer HR-advies

De HR-Procesmanager© in Mavim, is een volledig referentiemodel voor HR-processen, met de best practices van meer dan 100 HR-organisaties in vrijwel alle bedrijfstakken en -sectoren in Nederland. In de HR-Procesmanager© staan de processtappen met het doel, toepassingsgebied, de in- en output en de Key Performance Indicators als een blauwdruk beschreven. 


Mavim HR-Procesmanager©:
  • Ontwerp snel en eenvoudig HR-processen
  • Digitaliseer administratieve processen met workflows
  • Meet en monitor de kerncompetenties van medewerkers
  • Verbeter de managementinformatie
  • Creëer inzicht in de kosten en verdiensten van HR

Whitepaper Business Proces Management

De laatste jaren staat Business Process Management (BPM) sterk in de belangstelling. Maar waarom eigenlijk? Veel organisaties worden in toenemende mate geconfronteerd met een dynamische omgeving en kritische instelling van klanten en/of stakeholders. Dit werkt een toenemende interne complexiteit van de organisatie in de hand. In deze whitepaper lees je hoe jouw organisatie zich het beste aan kan passen aan de dynamische omgeving van vandaag. Download de whitepaper BPM

Download whitepaper

Voordelen

Ontwerp snel HR-processen

Creëer inzicht in kosten

Meet en monitor kerncompetenties

Meer informatie?

Download hier speciaal voor jou geselecteerde documentatie

Vijf stappen naar Procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering

 

Mavim biedt een managementplatform dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Mavim staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.

Hét platform voor procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering
  • Creëer inzicht in de gehele procesgang
  • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
  • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
  • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
  • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen

Copyright © 2020 Mavim B.V.