Overslaan en naar de inhoud gaan

Onderwijs Procesmodel en RIA

Onderwijs Procesmodel en RIA

Eenvoudige implementatie Triple A

Het Onderwijs Procesmodel, dat Mavim samen met specialisten op het gebied van onderwijs heeft ontwikkeld, omvat alle generieke onderwijsprocessen en stelt je in staat om snel je processen in kaart te brengen. Het biedt organisaties een kant-en-klaar pakket van vrijwel alle onderwijsprocessen tot op werkinstructieniveau. Per proces is in detail beschreven welke stappen doorlopen moeten worden, welke medewerkers bij welke stappen betrokken zijn en welke rol zij vervullen. Alle onderwijsprocessen, die door Triple A zijn gedefinieerd op basis van jarenlange expertise en best practices van tientallen onderwijsinstellingen, zijn in het model geïntegreerd.

 

Mavim Onderwijs Procesmodel:
 • Implementeer snel en eenvoudig onderwijsprocessen
 • Ontsluit procesinformatie vanuit één centrale bron
 • Creëer transparantie in de gehele procesgang
 • Verkrijg inzicht in kosten en besparingen
 • Verbeter de efficiëntie
   

Whitepaper BPM

De laatste jaren staat Business Process Management (BPM) sterk in de belangstelling. Maar waarom eigenlijk? Veel organisaties worden in toenemende mate geconfronteerd met een dynamische omgeving en kritische instelling van klanten en/of stakeholders. Dit werkt een toenemende interne complexiteit van de organisatie in de hand. In deze whitepaper lees je hoe jouw organisatie zich het beste aan kan passen aan de dynamische omgeving van vandaag.

Download de whitepaper BPM

Voordelen

Inzicht in kosten

Borg informatie in één centrale bron

Verbeter de efficiëntie

Meer informatie?

Download hier speciaal voor jou geselecteerde documentatie

Vijf stappen naar Procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering

 

Mavim biedt een managementplatform dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Mavim staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.

Hét platform voor procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering
 • Creëer inzicht in de gehele procesgang
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
 • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
 • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen

Copyright © 2020 Mavim B.V.