Overslaan en naar de inhoud gaan

Product Update | december 2018 | Fixes

Naast nieuwe functionaliteiten en tal van verbeteringen hebben wij in deze update diverse fixes gerealiseerd. Om gebruik te maken van de nieuwste versie van de software, moeten zowel de Mavim Manager als Mavim Portal worden geüpdatet. Onderstaand vind je een volledig overzicht van alle fixes die wij in deze editie hebben verwerkt. 

 • Het was niet mogelijk om een hyperlink te leggen naar een gekoppeld gekopieerd onderwerp. Om gemakkelijker te kunnen navigeren is deze functionaliteit nu ingebouwd. 
   
 • Het toevoegen van een hyperlink in een tabel leidde in sommige gevallen tot een foutmelding. Dit is nu niet langer het geval. 
   
 • Wanneer je een onderwerp uit de boom kopieerde en deze vervolgens plakte in het relatievenster wijzigde in sommige gevallen het relatietype. Omdat dit niet gewenst is, is dit nu dusdanig opgelost dat het relatietype gelijk blijft. 
   
 • Bij een relatievenster met veel relaties toonde het contextmenu niet de optie ‘plakken’. Dit is opgelost. 
   
 • Het openen van een SQL database met een schemanaam van meer dan 30 karakters resulteerde in een foutmelding. Dit is nu niet langer het geval. 
   
 • Wanneer een publicatie voor de Portal een bestandsnaam bevatte met veel karakters, werd een foutmelding getoond. Dit is opgelost. 
   
 • De datum in een ingevuld webformulier werd niet goed getoond in het overzicht. Nu wordt deze datum wel duidelijk getoond, zodat zichtbaar is wanneer een webformulier is ingevuld. 
   
 • Bij het koppelen van een .mp4 bestand in de Mavim Manager werd deze niet getoond in de Mavim Portal. Dit is aangepast waardoor er nu links kunnen worden gelegd naar video’s. 
   
 • E-mails vanuit de Mavim Portal werden altijd in het Engels verstuurd, ook als de taal op Nederlands stond ingesteld. Nu worden e-mails verstuurd in de taal conform de gekozen instelling.
   
 • Wanneer een wijziging was aangebracht in de lay-out tab in het rapportdefinitiescherm werd niet gevraagd om wijzigingen op te slaan. Nu wordt deze optie wel getoond. 
   
 • Een BPMN 2.0 collaboration pagina werd getoond met een lege ruimte aan de linkerkant. Dit is aangepast. 
   
 • In de vorige versie was het niet mogelijk om de volgorde van onderwerpen in het “bewerken versiedefinitie” scherm aan te passen. Dit is in deze versie gewijzigd. 
   
 • Exporteren naar Microsoft Life Cycle Services werkte alleen in de 32 bit versie van de Mavim Manager. Nu is dit ook mogelijk in de 64 bit versie. 

 

Known issue: in sommige (zeldzame) gevallen verschijnt een foutmelding bij het opslaan van een ArchiMate schema. Dit wordt in de volgende versie opgelost. Vragen? Neem dan contact op met onze servicedesk.
 

Wilt u meer informatie over deze service release?

Over bijvoorbeeld de release notes of de downloadlinks

Vraag informatie aan

Copyright © 2019 Mavim B.V.