Overslaan en naar de inhoud gaan

Gebruik Mavim als dé repository voor MS Visio

Met de koppeling tussen Mavim & MS Visio kunnen Visio-schema’s en Word-documenten worden geïntegreerd en gelinkt aan processen, werkinstructies en aan wet- en regelgeving. Mavim is dé repository voor MS Visio: één centrale opslagplaats voor (proces)diagrammen, bijbehorende procesbeschrijvingen én overige informatie die van toepassing is. De koppeling tussen Mavim & MS Visio schept orde en context in alle documenten en schema’s. 


Dé kracht van Mavim & MS Visio:
  • Leg definities eenmalig en consistent vast
  • Voer automatisch wijzigingen in alle relevante bestanden door
  • Maak gebruik van de volledig met MS Visio geïntegreerde database
  • Hergebruik bestaande informatie via de importfunctie
  • Presenteer eenvoudig in HTML, Word en Windows-help

Voordelen

Leg definities eenmalig vast

Hergebruik bestaande informatie

Presenteer eenvoudig in HTML

Vijf stappen naar Procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering

 

Mavim biedt een managementplatform dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Mavim staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.

Hét platform voor procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering
  • Creëer inzicht in de gehele procesgang
  • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
  • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
  • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
  • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen

Ruim 1.000 organisaties wereldwijd gingen je voor

Iedere dag werken meer dan 1 miljoen eindgebruikers met Mavim

Vraag online demo aan

Copyright © 2019 Mavim B.V.