Overslaan en naar de inhoud gaan

A3-methodiek jaarplan

A3-methodiek jaarplan

Meer sturing met minder papier

Het A3 jaarplan in Mavim biedt overzicht van jouw jaarplanning in één formaat (A3). Het creëert samenhang met processen, bevat een koppeling van het MT-beleidsplan met de afdelingsjaarplannen, biedt diverse rapportagemogelijkheden en beschikt over een geïntegreerde verbetercyclus. 

Met het A3 jaarplan in Mavim creëer je inzicht in de missie, visie en succesbepalende factoren van jouw organisatie conform de indeling en structuur van het INK Managementmodel. Met de A3 methodiek heb je dé methode in handen om snel en doeltreffend, met behoud van draagvlak, jouw jaarplannen te realiseren en monitoren. Geen vastlegging in verschillende documenten, geen dikke handboeken, maar heldere verbanden tussen doelstellingen en processen en geavanceerde rapportagemogelijkheden.

Het A3 jaarplan in Mavim maakt op ieder niveau binnen de organisatie de richting duidelijk, zorgt voor meer samenhang tussen jaarplannen op één managementniveau en maakt de consistentie in doorvertaling naar de uitvoering inzichtelijk. 
 

Mavim A3-methodiek jaarplan:
 • Integreer leiderschap met planning & control
 • Creëer inzicht, samenhang en consistentie
 • Structureer de aanpak van het certificeringstraject
 • Verkrijg feedback met taken en webformulieren
 • Focus op verbetering
   

Whitepaper Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement doelt op het verbeteren van de kwaliteit van producten en diensten die door de organisatie worden geleverd. Zeker in de huidige tijd is het leveren van kwaliteit een onderscheidend vermogen en essentieel om te overleven. Benieuwd naar wat kwaliteitsmanagement voor uw organisatie kan betekenen en hoe u handen en voeten moet geven aan de invulling van kwaliteitsmanagement binnen uw organisatie? In dit whitepaper wordt antwoord gegeven op deze vragen en meer.

Hoe je handen en voeten geeft aan de invulling van kwaliteitsmanagement binnen jouw organisatie

Download de whitepaper Kwaliteitsmanagement

Voordelen

Creëer inzicht, samenhang en consistentie

Krijg feedback met taken en webformulieren

Focus op verbetering

Meer informatie?

Download hier speciaal voor jou geselecteerde documentatie

Achtergrond

De A3-methodiek is een methodiek die organisaties ondersteunt bij het maken van een jaarplan. De methodiek wordt veelal bij planning & control neergelegd. De doelstellingen van de organisatie kan concreet gemaakt worden aan de hand van deze methodiek. De A3-methodiek ontleent haar naam aan het feit dat de resultaten van een afdeling op één A3 formaat zijn weergegeven. Verder is de methode gebaseerd op kenmerken voor succesvol veranderen van organisaties en helpt de methode bij effectieve bedrijfsvoering.

Het plan wordt ingevuld op een A3-formaat. Het kan verdeeld worden in missie, visie, succesbepalende factoren (SBF) of kritische succesfactoren (KSF), nieuwe doelstellingen voor het komende jaar en doelstellingen die meegenomen worden uit het huidige jaar. Daarnaast moet er per afdeling ruimte zijn om resultaten te formuleren die bijdragen aan het behalen van de genoemde doelstellingen.

De onderlegger bij het A3-plan bevat de activiteiten die moeten bijdragen aan het behalen van de genoemde resultaten per afdeling. In de onderlegger kunnen, per resultaat, de volgende onderdelen worden opgenomen:

 • Risico’s die het halen van de activiteit kunnen beïnvloeden
 • Verantwoordelijke voor de activiteit
 • De geschatte planning in uren die nodig zijn om de activiteit uit te voeren
 • De geschatte kosten van het uitvoeren van de activiteit
 • De medewerker die de activiteit uit gaat voeren (dit kan iemand anders zijn dan de verantwoordelijke voor het resultaat van de activiteit)
 • Wanneer in het komende jaar is de activiteit gereed

Aan de hand van de ingevulde onderlegger kan gedurende het jaar (bij)gestuurd worden op de activiteiten en de ingevulde onderdelen van de onderlegger (capaciteit, budget etc.). Hiermee maakt de A3 methodiek gebruik van het Plan-Do-Check-Act principe.

Procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering

Mavim biedt een managementplatform dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Mavim staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.

Dé tool voor optimaal kwaliteits- en procesmanagement

 • Creëer inzicht in de gehele procesgang
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
 • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
 • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen
Meer over Procesoptimalisatie & Kwaliteitsverbetering

Vijf stappen naar Procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering

 

Mavim biedt een managementplatform dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Mavim staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.

Hét platform voor procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering
 • Creëer inzicht in de gehele procesgang
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
 • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
 • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen

Copyright © 2020 Mavim B.V.