Overslaan en naar de inhoud gaan

Lean Six Sigma

Lean Six Sigma

Reduceer fouten en bespaar kosten

Lean Six Sigma is een managementstrategie voor het verbeteren van efficiëntie en het elimineren van verspillingen en activiteiten zonder toegevoegde waarde. Lean Six Sigma poogt de kwaliteit van de resultaten van bedrijfskundige processen te verbeteren door de oorzaken van defecten of fouten te ontdekken en te verwijderen, om zo de variatie in de processen te reduceren. Daarbij ligt de focus op wat de klant écht belangrijk vindt. 

De aanpak leidt tot het tegelijkertijd:

 • reduceren van kosten
 • het verhogen van de klanttevredenheid
 • én het verkorten van de doorlooptijd

Lean Six Sigma biedt een framework waarmee een organisatie op een gestructureerde wijze continu kan verbeteren. Het implementeren van Lean Six Sigma geeft een organisatie een doelgerichte aanpak om de strategie om te zetten naar concrete resultaten en succesvoller te zijn dan haar concurrenten.

Lean Six Sigma is een maat voor proceskwaliteit. Het betreft een kwantitatieve aanpak waarbij het primaire doel kostenbesparing is. Klanttevredenheid en kwaliteitsverbetering zijn secundaire - en vaak bijkomende - doelen die behaald worden. 

 • Breng de gehele proceshuishouding in kaart
 • Analyseer fouten in processen
 • Maak verbeterpunten inzichtelijk

Ontdek hoe je eenvoudig handen en voeten geeft aan de invulling van kwaliteitsmanagement binnen jouw organisatie

Kwaliteitsmanagement doelt op het verbeteren van de kwaliteit van producten en diensten die door de organisatie worden geleverd. Zeker in de huidige tijd is het leveren van kwaliteit een onderscheidend vermogen en essentieel om te overleven. Benieuwd naar wat kwaliteitsmanagement voor uw organisatie kan betekenen en hoe u handen en voeten moet geven aan de invulling van kwaliteitsmanagement binnen uw organisatie? In dit whitepaper wordt antwoord gegeven op deze vragen en meer.

Hoe je handen en voeten geeft aan de invulling van kwaliteitsmanagement binnen jouw organisatie

Download de whitepaper Kwaliteitsmanagement

Voordelen

Reduceer kosten

Verhoog de klanttevredenheid

Verkort de doorlooptijd

Meer informatie?

Download hier speciaal voor jou geselecteerde documentatie

Achtergrond

Lean Six Sigma is een managementstrategie voor het verbeteren van efficiëntie en het elimineren van verspillingen en activiteiten zonder toegevoegde waarde. Lean Six Sigma poogt de kwaliteit van de resultaten van bedrijfskundige processen te verbeteren door de oorzaken van defecten of fouten te ontdekken en te verwijderen, om zo de variatie in de processen te reduceren. Daarbij ligt de focus op wat de klant écht belangrijk vindt. 

De aanpak leidt tot het tegelijkertijd:

 • reduceren van kosten
 • het verhogen van de klanttevredenheid
 • én het verkorten van de doorlooptijd

Lean Six Sigma biedt een framework waarmee een organisatie op een gestructureerde wijze continu kan verbeteren. Het implementeren van Lean Six Sigma geeft een organisatie een doelgerichte aanpak om de strategie om te zetten naar concrete resultaten en succesvoller te zijn dan haar concurrenten.

Procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering

Mavim biedt een managementplatform dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Mavim staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.

Dé tool voor optimaal kwaliteits- en procesmanagement

 • Creëer inzicht in de gehele procesgang
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
 • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
 • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen
Meer over Procesoptimalisatie & Kwaliteitsverbetering

Vijf stappen naar Procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering

Mavim biedt een managementplatform dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Mavim staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.

Hét platform voor procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering
 • Creëer inzicht in de gehele procesgang
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
 • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
 • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen

Copyright © 2021 Mavim B.V.