Overslaan en naar de inhoud gaan

Mavim en BDO ontzorgen woningcorporaties met de GRC-module

All in One

Noordwijk, 13 augustus 2018 – Om woningcorporaties te helpen bij hun doelstelling transparantie te creëren rondom hun maatschappelijke verantwoording en inzicht te krijgen in de mate waarin zij voldoen aan wet- en regelgeving heeft BDO in nauwe samenwerking met Mavim een GRC-module ontwikkeld.  De module biedt woningcorporaties één integraal informatiemanagementsysteem voor de vastlegging en onderlinge koppeling van processen, risico’s, prestatie-indicatoren, wet- en regelgeving en beheersmaatregelen. Het systeem bevat tevens een koppeling met ERP wat de uitwisseling van gegevens aanzienlijk vereenvoudigd.  De levering van een standaard set aan risico’s en beheersmaatregelen maakt een snelle implementatie van de module mogelijk. Door de koppeling van wet- en regelgeving aan de beheersmaatregelen kunnen interne controles op de naleving gericht worden uitgevoerd.  De module biedt diverse mogelijkheden om rapportages vanuit ieder gewenst perspectief te genereren. Het gebruik van ‘workstreams’ om automatisch taken en acties aan te maken, notificaties te versturen en gestructureerd feedback te vragen helpt woningcorporaties de volgende stap te zetten in hun verbetertrajecten.  Naast transparantie en inzicht leidt het gebruik van de module ertoe dat woningcorporaties door een betere interne beheersing hun accountants- en faalkosten kunnen reduceren, hun efficiëntie kunnen verbeteren en meer zicht hebben op de naleving van geldende wet- en regelgeving.  Ruim 50 woningcorporaties maken reeds gebruik van een van de oplossingen van Mavim. BDO is als controlerend accountant bij 99 woningcorporaties marktleider in deze sector.  Lees hier meer over de voordelen van de GRC-module.

TAGS

Copyright © 2020 Mavim B.V.