Overslaan en naar de inhoud gaan

Mavim ondersteunt de inventarisatie en het beheer van IT portfolio’s vanuit één centrale bron. Opereren vanuit één enkele bron borgt de afstemming van business- en IT-doelstellingen en vergemakkelijkt een effectieve communicatie met alle belanghebbenden, zowel binnen als buiten de IT-afdeling. 

Mavim biedt de mogelijkheid om te synchroniseren met bestaande CMDB’s en daarmee de terugverdientijd te verkorten. Het Mavim platform creëert inzicht in het IT-landschap van de organisatie, met inbegrip van alle toepassingen, onderliggende technologieën en de bedrijfsprocessen die zij ondersteunen. Mavim helpt organisaties met complexe verouderde IT-systemen om aanzienlijke kostenbesparingen te realiseren, applicaties efficiënter in te zetten en ruimte te scheppen voor de invoering van innovatieve technologieën. 

Het platform voor optimale synergie tussen systemen, processen en mensen:

  • Verminder de complexiteit van IT
  • Versterk de relatie tussen business en IT
  • Voer projecten doelgericht en planmatig uit
  • Speel adequaat in op veranderingen, intern én extern

Meer weten? Download gratis extra informatie!

Learn more about how Mavim can help you create a Digital Twin of your Organization.

Download Ebook

The Foundation of a Digital Twin of an Organization

With Mavim, companies can create a dynamic, virtual representation of their organization in its operational context – what Gartner calls a Digital Twin of an Organization. Every asset that falls within the context of an organization (processes, technology, architecture, infrastructure, customer interactions, business capabilities, strategies, roles, responsibilities, products, services, distribution channels) can be connected, reported upon and visualized. Bi-directional functionality facilitates change making to both the live and virtual environments in order to keep the two worlds in sync. This helps business leaders assess the impact of change in a controlled environment.

Achtergrond

BPM is gericht op het continu verbeteren van bedrijfsprocessen binnen professionele organisaties. Bij verbeteren kunt u denken aan het verhogen van de effectiviteit, efficiëntie, kwaliteit, klantgerichtheid en innovativiteit. De verbetering zelf wordt gemeten aan de hand van prestatie-indicatoren. 

BPM impliceert het continu blijven volgen van de proces-prestaties en de koppeling aan gestelde doelen. Daarnaast willen organisaties de kwaliteit van hun producten en diensten voor hun klanten kunnen borgen en daar waar mogelijk verhogen. Zeker in de huidige tijd is het leveren van kwaliteit een onderscheidend vermogen en essentieel om te overleven.

Vijf stappen naar Procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering

 

Mavim biedt een managementplatform dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Mavim staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.

Hét platform voor procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering
  • Creëer inzicht in de gehele procesgang
  • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
  • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
  • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
  • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen

Copyright © 2019 Mavim B.V.