Overslaan en naar de inhoud gaan

Integrated Service Management - ISM

Integrated Service Management - ISM

Snel en eenvoudig meer grip op de IT dienstverlening

Procesmatig werken wordt ook in de IT-dienstverlening toegepast om de kwaliteit van het werk te waarborgen. Door processen overzichtelijk en inzichtelijk te maken en houden, krijgen organisaties meer grip op de kwaliteit van kunnen IT-afdeling en kunnen zij gemakkelijk bijsturen bij veranderingen. 

Integrated Service Management oftewel ISM is een kant en klaar framework, met een compact procesmodel, templates, definities en koppelingen naar helpdesktools. Het procesmodel bestaat uit zes, van ITIL afgeleide, fundamentele processen die op tactisch en operationeel niveau in elke IT dienstverlenende organisatie voorkomen. Deze processen worden via functies en rollen gekoppeld aan afdelingen en medewerkers, en zijn via sjablonen, werkinstructies en rapportagemodellen voor iedereen beschikbaar te stellen. 

Het volledige ISM-model is beschikbaar in Mavim en biedt zowel strategisch overzicht aan managers als operationeel inzicht aan medewerkers in het dagelijks functioneren. Bovendien kunnen service- en helpdeskapplicaties eenvoudig aan Mavim worden gekoppeld met servicedesksystemen zoals TOPdesk. 
 

Dé tool voor integrated service management
 • Beheer en publiceren alle processen via intranet
 • Bespaar aanzienlijk op de traditionele implementatiekosten
 • Voer gestandaardiseerd en gefaseerd in
 • Realiseer een goede voorbereiding op certiceringen en zakelijke verwijzingen zoals ISO, NEN7510, COBIT en SOx

Ontdek hoe BPM je helpt flexibel om te gaan met veranderingen  

De laatste jaren staat Business Process Management (BPM) sterk in de belangstelling. Maar waarom eigenlijk? Veel organisaties worden in toenemende mate geconfronteerd met een dynamische omgeving en kritische instelling van klanten en/of stakeholders. Dit werkt een toenemende interne complexiteit van de organisatie in de hand. In deze whitepaper lees je hoe jouw organisatie zich het beste aan kan passen aan de dynamische omgeving van vandaag.

Download de whitepaper BPM

Voordelen

Verbeterde prestaties

Verhoogde klanttevredenheid

Voldoen aan wet- en regelgeving

Meer informatie?

Download hier speciaal voor jou geselecteerde documentatie

Achtergrond

Integrated Service Management, kortweg ISM, helpt om snel en eenvoudig IT Service Management in te richten en te optimaliseren. Omdat alle benodigde processen, functies, werkinstructies en systemen op tactisch en operationeel niveau inzichtelijk zijn, wordt ISM ook daadwerkelijk toegepast door alle lagen in de organisatie. Het ISM-model heeft zich succesvol bewezen bij vele IT-afdelingen.

ISM is een kant-en-klaar framework, met een compact procesmodel, templates, definities en koppelingen naar helpdesktools. Het procesmodel bestaat uit zes, van ITIL afgeleide, fundamentele processen die op tactisch en operationeel niveau in elke IT-dienstverlenende organisatie voorkomen. Deze processen worden via functies en rollen gekoppeld aan afdelingen en medewerkers en zijn via intranettemplates, werkinstructies en rapportagemodellen voor iedereen beschikbaar te stellen. Tevens vindt op het ISM-model continu onderhoud plaats, die in de vorm van een update kan worden doorgevoerd in de organisatie.ISM biedt: 
 • overzicht en duidelijkheid
 • kostenbesparing
 • gestandaardiseerde en gefaseerde invoering
 • goede voorbereiding op certificeringen en zakelijke verwijzingen

Procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering

Mavim biedt een managementplatform dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Mavim staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.

Dé tool voor optimaal kwaliteits- en procesmanagement

 • Creëer inzicht in de gehele procesgang
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
 • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
 • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen
Meer over Procesoptimalisatie & Kwaliteitsverbetering

Vijf stappen naar Procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering

Mavim biedt een managementplatform dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Mavim staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.

Hét platform voor procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering
 • Creëer inzicht in de gehele procesgang
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
 • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
 • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen

Copyright © 2021 Mavim B.V.