Overslaan en naar de inhoud gaan

Omgevingswet

Omgevingswet

Zijn jouw processen "omgevingswet-proof"?

De komst van de Omgevingswet heeft veel veranderingen tot gevolg. De wet bundelt 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De bundeling van wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water heeft grote impact op de bestaande processen, uitgangspunten, werkwijzen en eisen. Eén Omgevingswet moet leiden tot een eenduidige aanpak van het omgevingsrecht.

 

De Processpecialisten hebben in opdracht van de VNG samen met gemeenten een pragmatische implementatie aanpak opgezet die uitgaat van werkende Omgevingswetproof processen. Deze aanpak biedt gemeenten de mogelijkheid om proces voor proces te toetsen of er wordt voldaan aan de directe en indirecte eisen van de Omgevingswet. Op basis van werkende processen krijgt u snel inzicht wat u nog moet doen op het gebied van organisatie, processen, houding & gedrag en informatievoorziening.

 

Wat is een werkend proces?

We spreken van een werkend proces als:

 • de klant centraal staat
 • gemeentelijke- en ketenactiviteiten zijn afgestemd
 • producten en diensten efficiënt en transparant tot stand komen
 • de bedoeling en eisen van de Omgevingswet leidend zijn
 • medewerkers de juiste competenties en vaardigheden hebben
 • de informatievoorziening bij het proces adequaat is
 • er afspraken over doorlooptijden zijn
 • het proces geïmplementeerd is (in de praktijk ook echt werkt!)

 

Werkend proces- en implementatiemodel in Mavim

Om de toepasbaarheid voor overheden te vereenvoudigen hebben De Processpecialisten in Mavim een model en aanpak voor werkende processen ontwikkeld. Dit bestaat uit:

 • Een uitwerking van werkende referentieprocessen voor o.a. de processen ‘Verkennen/begeleiden initiatief’, ‘Behandelen aanvragen vergunningen’, ‘Wijzigen Omgevingsplan’ en ‘Toezicht & Handhaving’. Deze kunt u als basis gebruiken voor de inrichting van uw eigen processen.
 • Een stappenplan, projectmatige aanpak om uw processen Omgevingswet proof te maken.
 • Een toolkit met praktische hulpmiddelen w.o. een checklist met alle directe en indirecte eisen waaraan voldoen moet worden voor de belangrijkste processen.

 

Lees ook: Omgevingswet-proof modelproces

Download klantcase

Wil je in gesprek over hoe Mavim jou kan helpen bij de transformatie naar de Omgevingswet? Neem dan contact op met Wouter van den Ham.

 

Of lees het interview met Vincent Damen waarin hij de visie van De Processpecialisten geeft over de wijze waarop organisaties het beste aan de slag kunnen gaan met de Omgevingswet.

Welke inbreng levert welke partij?

Provincies, gemeenten maar ook waterschappen, veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten: alle betrokken partijen moeten snappen dat hun expertise onderdeel uitmaakt van één geheel, de omgeving.

Welke impact heeft dit op de bestaande processen en informatievoorziening? De huidige manier van werken, die succesvol was in het verleden, is als gevolg van de complexiteit en ketensamenwerking die bij de uitvoering van de omgevingswet komt kijken, niet langer toereikend.

Om tot een succesvolle samenwerking en digitale dienstverlening van de Omgevingswet te komen is het noodzakelijk om overzicht te krijgen van de keten, inzicht te hebben in wie, doet wat, wanneer, waarmee en waarom. Samenhang, consequente processen en consistente informatie is dé basis voor een succesvolle digitale dienstverlening. 

Samenwerking

Digitaal (samen)werken is een doelstelling voor de overheid. Hiervoor is betrouwbare informatie voorziening noodzakelijk. De Omgevingswet vraagt dan ook om een integrale werkwijze. De verbinding met IT, zoals applicaties en architectuur met informatie-, proces- en risicomanagement, vormt de fundering voor een succesvolle dienstverlening richting burgers en bedrijven.

Mavim helpt overheidsorganisaties bij het transformeren naar het nieuwe uitvoeringsbeleid. Met het Mavim platform ben je in staat om vanuit het omgevingsplan en visie te zien welke impact veranderingen hebben op producten en dienstverlening en wat de samenhang is ten aanzien van de ketens en IT-organisatie. Het visualiseren van klantreizen helpt bij de implementatie van veranderingen en het continu verbeteren van de bedrijfsvoering en dienstverlening.

Ontdek hoe je tot een meer geïntegreerde beheersing van je organisatie kunt komen

GRC doelt op methoden, best practices en IT-oplossingen om een integrale oplossing te bieden voor strategie, structuur, processen en technologie. Nieuwsgierig wat GRC is en wat het voor jouw organisatie kan betekenen? In deze whitepaper wordt in ieder geval een groot aantal vragen voor je beantwoord.

Download de whitepaper GRC

Voordelen

Verbind normen aan bedrijfsprocessen

Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron

Vereenvoudig het proces van auditing en controle

Meer informatie?

Download hier speciaal voor jou geselecteerde documentatie

Achtergrond

Vandaag de dag moeten nagenoeg alle bedrijven voldoen aan tal van regels die of door henzelf, of door overheden, normeringsinstituten, of reguleringscommissies zijn opgelegd. Compliance Management betekent dat de organisatie opereert volgens al deze nieuwe regelgevingen. Daarnaast worden eventuele geïdentificeerde risico’s in het bedrijfsproces aantoonbaar onder controle gesteld door het treffen van de nodige maatregelen.

Wat de regulering, wetgeving of het interne beleid ook is, op het moment dat een bedrijf gecontroleerd wordt moet het kunnen aantonen dat de organisatie dit daadwerkelijk geïmplementeerd heeft en toepast. Wanneer duidelijk is wie wat, hoe en wanneer doet, kan de auditor snel zien dat de bedrijfsvoering in overeenkomst is met de nieuwe regelgeving. Met andere woorden: hoe transparanter de organisatie is, hoe sneller en gemakkelijker dit proces van audit & controle verloopt.

Wat is goed compliance management?

 • Voldoen aan eigen waarden en normen en strategische doelen
 • Voldoen aan wet- en regelgeving
 • Verslaggeving
 • Periodieke evaluatie

Governance, risk & compliance

Mavim heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor het integraal toepassen van GRC. Het GRC framework biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen en risico’s en vice versa. De impact van wijzigingen op risico’s en beheersmaatregelen, maar ook op de betreffende bedrijfsonderdelen en bijbehorende processen is direct inzichtelijk. 

Informatie uit diverse disciplines over beleid, risico’s en wetgeving wordt met Mavim in samenhang gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Wijzigingen in processen, producten of diensten kunnen hierdoor efficiënter worden doorgevoerd. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vereenvoudigt het afleggen van verantwoording aan in- en externe toezichthouders. 

Hét platform voor effectief management van bestuur, risico’s en naleving van regelgeving:
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Creëer inzicht in de impact van wijzigingen
 • Vereenvoudig de communicatie rond GRC
 • Betrek de medewerkers bij risicomanagement en compliance
 • Verlaag de kosten voor het voldoen aan regelgeving
Meer over Governance, Risk & Compliance

Vijf stappen naar optimale Governance, Risk control & Compliance

Transparantie en inzicht voor iedereen. Intern én extern.

Mavim heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor het integraal toepassen van GRC. Het GRC framework in Mavim biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen en risico’s en vice versa. De impact van wijzigingen op risico’s en beheersmaatregelen, maar ook op de betreffende bedrijfsonderdelen en bijbehorende processen is direct inzichtelijk. 

Informatie uit diverse disciplines over beleid, risico’s en wetgeving wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Wijzigingen in processen, producten of diensten kunnen sneller en risicolozer worden doorgevoerd. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vereenvoudigt het afleggen van verantwoording aan in- en externe toezichthouders. 

Hét platform voor optimaal GRC
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Creëer inzicht in de impact van risico's
 • Vereenvoudig de communicatie rond GRC
 • Betrek de medewerkers bij risicomanagement
 • Verlaag de kosten voor het voldoen aan regelgeving

Copyright © 2021 Mavim B.V.