Overslaan en naar de inhoud gaan

Analyseren en beheersen

Organisaties worden voortdurend blootgesteld aan risico’s. Veel ondernemingen hebben echter te maken met onvoorziene openbaringen van risico’s, die vaak als incidenten worden gekwalificeerd. Dientengevolge is er een tendens aan het ontstaan om deze verschijnselen in een vroeger stadium te signaleren. Dit vereist een beter inzicht in risico’s en in de samenhang van risico’s met de bedrijfsprocessen en de bijbehorende beheersmaatregelen. 

Door risico’s op een gecoördineerde wijze te analyseren en te adresseren verkrijgt men het benodigde inzicht in de mate van beheersing van risico’s. Het management van een organisatie komt hierdoor ‘in control’ en voor in- en externe toezichthouders is het van belang om vast te stellen in hoeverre de organisatierisico’s daadwerkelijk worden beheerst. 

Mavim is een uiterst krachtig hulpmiddel om risico’s zorgvuldig te beheersen. Een essentieel onderdeel is een uniform beleid gericht op een integrale aanpak van risicomanagement, waarbij risicomanagement onlosmakelijk deel uitmaakt van de dagelijkse bedrijfsvoering. 

 • Beter inzicht in en betere beheersing van risico’s
 • Risicolozer wijzigingen doorvoeren
 • Meer grip op de bedrijfsvoering door beter inzicht
 • Vereenvoudiging van de communicatie rondom ORA
 • Sterke verlaging van de ‘cost of compliance'
   

Whitepaper GRC

GRC doelt op methoden, best practices en IT-oplossingen om een integrale oplossing te bieden voor strategie, structuur, processen en technologie. Nieuwsgierig wat GRC is en wat het voor jouw organisatie kan betekenen? In dit whitepaper wordt in ieder geval een groot aantal vragen voor je beantwoord.

Download whitepaper

Voordelen

Beter inzicht

Grip op de bedrijfsvoering

Verlaging van kosten

Meer informatie?

Download hier speciaal voor jou geselecteerde documentatie

Achtergrond

De Organisatiebrede Risico Analyse (ORA) is een beproefde risicoanalysemethodiek – ontwikkeld door EY - waarbij, vanuit het perspectief van de organisatiedoelstellingen, de belangrijkste organisatierisico’s op een gestructureerde en consistente wijze worden geïdentificeerd en gespecificeerd voor een organisatie. Deze risico’s worden vervolgens geclassificeerd op basis van de waarschijnlijkheid dat het risico zich daadwerkelijk voordoet en hun mogelijke impact op het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Tot slot wordt per significant risico geïnventariseerd in welke mate het risico daadwerkelijk beheerst wordt en in hoeverre deze beheersing nog verbeterd kan worden.

De pragmatische ORA aanpak wordt gekenmerkt door het hergebruik van de reeds bestaande informatie met betrekking tot interne beheersing, alsmede het creëren van voldoende inzicht in de interne risicobeheersing en de samenhang met bestaande richtlijnen. 

 • Applicaties: in hoeverre zijn bedrijfskritische applicaties altijd en overal beschikbaar?
 • Communicatie: in hoeverre zijn informatie en bedrijfsgegevens exclusief toegankelijk voor degene voor wie ze zijn bedoeld?
 • Informatie: in hoeverre is de geregistreerde en/of gemuteerde informatie blijvend integer en betrouwbaar?

Governance, risk & compliance

Mavim heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor het integraal toepassen van GRC. Het GRC framework biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen en risico’s en vice versa. De impact van wijzigingen op risico’s en beheersmaatregelen, maar ook op de betreffende bedrijfsonderdelen en bijbehorende processen is direct inzichtelijk.

Informatie uit diverse disciplines over beleid, risico’s en wetgeving wordt met Mavim in samenhang gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Wijzigingen in processen, producten of diensten kunnen hierdoor efficiënter worden doorgevoerd. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vereenvoudigt het afleggen van verantwoording aan in- en externe toezichthouders.

Hét platform voor effectief management van bestuur, risico’s en naleving van regelgeving:

 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Creëer inzicht in de impact van wijzigingen
 • Vereenvoudig de communicatie rond GRC
 • Betrek de medewerkers bij risicomanagement en compliance
 • Verlaag de kosten voor het voldoen aan regelgeving
Meer over Governance, Risk & Compliance

Vijf stappen naar optimale Governance, Risk control & Compliance

Transparantie en inzicht voor iedereen. Intern én extern.

Mavim heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor het integraal toepassen van GRC. Het GRC framework in Mavim biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen en risico’s en vice versa. De impact van wijzigingen op risico’s en beheersmaatregelen, maar ook op de betreffende bedrijfsonderdelen en bijbehorende processen is direct inzichtelijk. 

Informatie uit diverse disciplines over beleid, risico’s en wetgeving wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Wijzigingen in processen, producten of diensten kunnen sneller en risicolozer worden doorgevoerd. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vereenvoudigt het afleggen van verantwoording aan in- en externe toezichthouders. 

Hét platform voor optimaal GRC
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Creëer inzicht in de impact van risico's
 • Vereenvoudig de communicatie rond GRC
 • Betrek de medewerkers bij risicomanagement
 • Verlaag de kosten voor het voldoen aan regelgeving

Copyright © 2019 Mavim B.V.