Overslaan en naar de inhoud gaan

Mavim E-mail Disclaimer

De gezonden informatie is uitsluitend bedoeld voor geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke informatie of materiaal, waarop het zwijgrecht van toepassing is, bevatten. Bespreking, opnieuw verzending, verspreiding of ander gebruik van deze informatie of het ondernemen van actie op basis daarvan door andere personen of eenheden dan de beoogde ontvanger is verboden. Indien u deze informatie abusievelijk heeft ontvangen, gelieve contact op te nemen met de afzender en het materiaal te wissen van uw computer(s).

Copyright © 2020 Mavim B.V.