Overslaan en naar de inhoud gaan

Participatie Proces Model

Een succesvolle aanpak voor participeren naar vermogen

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Voor zowel gemeenten als uitvoerings- en arbeidsmarktorganisaties, SW-instellingen en sociale diensten heeft de invoering van deze wet nogal wat voeten in de aarde gehad. Een recentelijke evaluatie van het Ministerie van SZW heeft uitgewezen dat de beoogde doelstellingen nog lang niet zijn behaald. Voor alle betrokken instanties is er dan ook nog een flinke kwaliteitsslag te maken.

Om betrokken partijen te ondersteunen bij de uitvoering van de Participatiewet heeft Mavim in samenwerking met LOOV Advies op basis het boek All@Work | De aanpak naar Participeren naar vermogen, het Participatie Proces Model ontwikkeld. Dit raamwerk helpt gemeenten, SW-bedrijven of arbeidsmarktregio’s met het vormgeven en modelleren van het nieuwe participatieproces. 

Het Participatie Proces Model ondersteunt de praktische uitvoering door betrokken instanties door middel van: 

 • Een gemeenschappelijk platform waarin de verschillende operationele proces van ketenpartners worden gevisualiseerd, verbeterd en geborgd;
 • Aantoonbaarheid van de meerwaarde van operationele processen;
 • Inzicht in het ICT informatielandschap en de in gebruik zijnde ICT-applicaties;
 • Ondersteuning van de operatie met het reorganiseren van het administratieve participatieproces;
 • Uitvoering van risicoanalyses en borging van de uitvoering;
 • Het creëren van draagvlak voor de medewerkers van de uitvoerende partijen.

Het Participatie Proces Model draagt bij aan een effectieve uitvoering van de Participatiewet met een hoog rendement: een hoge arbeidsparticipatie en loonwaarde voor de betreffende burgers tegen zo laag mogelijke kosten en in lijn met de visie en missie van de uitvoeringsinstantie.


Mavim Participatie Proces Model:
 • Vermijding van verspillingen
 • Eenvoudige aanpassing of herontwerp van werkprocessen
 • Inzicht in de stuur- en procesparameters
 • Helder inzicht in taken en rollen
 • Inzicht in het applicatielandschap en overzicht van gebruikte applicaties
 • Aansluiting en voorbereiding op de AVG

Whitepaper Participatie Proces Model

De implementatie van de Participatiewet is een flinke klus, die, - indien goed begeleid en ingevoerd -, het beoogde rendement kan opleveren in de vorm van een hogere participatie van burgers en minder
uitvoeringskosten per werkzoekende. In de uitvoering zullen gemeenten, UWV, sociale werkvoorzieningen en reïntegratiebedrijven moeten samenwerken. Benieuwd hoe en waar je moet beginnen en de implementatie aanpakt? In deze whitepaper word je op weg geholpen.

Download whitepaper

Voordelen

Vermijding van verspillingen

Inzicht in stuurparameters

Inzicht in taken en rollen

Meer informatie?

Download hier speciaal voor jou geselecteerde documentatie

Vijf stappen naar Procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering

 

Mavim biedt een managementplatform dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Mavim staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.

Hét platform voor procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering
 • Creëer inzicht in de gehele procesgang
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
 • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
 • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen

Copyright © 2019 Mavim B.V.