Overslaan en naar de inhoud gaan

Het veiligstellen van de kwaliteit en veiligheid

REACH is een Europese verordening over de productie van en handel in chemische stoffen. Het beschrijft waar bedrijven en overheden zich aan moeten houden. REACH staat voor: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen. Een verordening is een wet die in alle landen van de Europese Unie geldt. 

 

 • Leg alle (proces)informatie vast in één centrale bron
 • Identificeer risico’s en stel beheersmaatregelen vast
 • Koppel alle bedrijfsinformatie aan geldende normeringen

 

Aantoonbaar voldoen aan interne en externe wet- en regelgeving

Het GRC framework in Mavim biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen. Informatie uit diverse disciplines over beleid, risico’s en wetgeving wordt met Mavim in samenhang gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Mavim helpt om nieuwe én veranderende wet- en regelgeving effectief en efficiënt te implementeren. 
 

Dé tool voor optimaal compliance management
 • Vertaal regelgeving naar beleid en bedrijfsvoering
 • Verbind normen met de bedrijfsprocessen
 • Creëer inzicht en transparantie
 • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
 • Vereenvoudig het proces van auditing en controle

Whitepaper GRC

GRC doelt op methoden, best practices en IT-oplossingen om een integrale oplossing te bieden voor strategie, structuur, processen en technologie. Nieuwsgierig wat GRC is en wat het voor jouw organisatie kan betekenen? In dit whitepaper wordt in ieder geval een groot aantal vragen voor je beantwoord.

Download whitepaper

Voordelen

Vastlegging in één centrale bron

Identificatie van risico`s

Koppeling van informatie aan normering

Meer informatie?

Download hier speciaal voor jou geselecteerde documentatie

Achtergrond

REACH (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van CHemische stoffen), is een Europese verordening voor chemische stoffen. Ieder bedrijf dat chemische stoffen of preparaten produceert, importeert, distribueert of gebruikt, heeft te maken met REACH. Doel van de norm is het veiligstellen van de kwaliteit en veiligheid van de werk- en leefomgeving. 

Organisaties moeten de risico’s van stoffen in kaart brengen op basis van informatie over eigenschappen, gebruik en blootstelling. Indien nodig moeten veiligheidsmaatregelen genomen worden en aan de afnemers van de organisatie worden aanbevolen.

Binnen REACH worden drie groepen onderscheiden; fabrikanten/ importeurs, distributeurs en gebruikers. Iedere groep heeft een verschillende rol en verschillende verplichtingen onder REACH. Het geheel van de verantwoordelijkheden en verplichtingen dient vervolgens vastgelegd te zijn.

 • inventariseer via een verplichte registratie van de producent of importeur
 • evalueer voor wat betreft de risico's voor mens en milieu
 • geef op basis daarvan al dan niet toelating (autorisatie) tot gebruik van de stoffen
   

Governance, risk & compliance

Mavim heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor het integraal toepassen van GRC. Het GRC framework biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen en risico’s en vice versa. De impact van wijzigingen op risico’s en beheersmaatregelen, maar ook op de betreffende bedrijfsonderdelen en bijbehorende processen is direct inzichtelijk.

Informatie uit diverse disciplines over beleid, risico’s en wetgeving wordt met Mavim in samenhang gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Wijzigingen in processen, producten of diensten kunnen hierdoor efficiënter worden doorgevoerd. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vereenvoudigt het afleggen van verantwoording aan in- en externe toezichthouders.

Hét platform voor effectief management van bestuur, risico’s en naleving van regelgeving:

 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Creëer inzicht in de impact van wijzigingen
 • Vereenvoudig de communicatie rond GRC
 • Betrek de medewerkers bij risicomanagement en compliance
 • Verlaag de kosten voor het voldoen aan regelgeving
Meer over Governance, Risk & Compliance

Vijf stappen naar optimale Governance, Risk control & Compliance

Transparantie en inzicht voor iedereen. Intern én extern.

Mavim heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor het integraal toepassen van GRC. Het GRC framework in Mavim biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen en risico’s en vice versa. De impact van wijzigingen op risico’s en beheersmaatregelen, maar ook op de betreffende bedrijfsonderdelen en bijbehorende processen is direct inzichtelijk. 

Informatie uit diverse disciplines over beleid, risico’s en wetgeving wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Wijzigingen in processen, producten of diensten kunnen sneller en risicolozer worden doorgevoerd. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vereenvoudigt het afleggen van verantwoording aan in- en externe toezichthouders. 

Hét platform voor optimaal GRC
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Creëer inzicht in de impact van risico's
 • Vereenvoudig de communicatie rond GRC
 • Betrek de medewerkers bij risicomanagement
 • Verlaag de kosten voor het voldoen aan regelgeving

Copyright © 2019 Mavim B.V.