Overslaan en naar de inhoud gaan

Mavim: dé repository voor MS Visio

Verbeterde efficiëntie en optimalisatie van processen

Het zal op het eerste gezicht niemand verbazen dat wanneer Microsoft en Mavim hun krachten bundelen, als twee entrepreneurs op het gebied van software ontwikkeling, er mooie dingen ontstaan. En toch staat menigeen versteld van de mogelijkheden van Mavim als repository op MS Visio. 
 

Wat was de aanleiding?
Als je veel met Visio werkt, dan weet je dat in vrijwel alle gevallen dezelfde shapes in meerdere Visio diagrammen met eenzelfde betekenis voorkomen. Daarnaast is er altijd een aparte toelichting beschikbaar over diezelfde shape of lijn in Word. De schema’s en de achtergronden als twee losse entiteiten. 

Deze situatie leidt tot definitie verschillen (inconsistentie) en een enorm beheersprobleem (veel losse Visio-diagrammen en gerelateerde Word-documenten). Mavim, geïntegreerd in Visio, schept eenvoudig orde en context in alle documenten en schema’s. 
 

1+1= 3
Maar de combinatie van Mavim en MS Visio biedt meer dan de optelsom der delen. Veel Visio gebruikers willen de diagrammen en de daarbij behorende Word-beschrijvingen publiceren op het Intranet, opnemen in een Word handboek of gebruiken voor Windows-Help bestanden. Liefst heb je dat als gebruiker binnen direct handbereik; met een druk op de knop. Consistent en gebruik makend van standaard lay-out functionaliteiten. Mavim, geïntegreerd in Visio, maakt dit mogelijk. 
 

Waarom is Mavim voor MS Visio een gouden combinatie?

 • Alle definities slechts eenmaal vastleggen en onderhouden (thesaurus-functie).
 • Automatisch doorvoeren van wijzigingen. Of u nu de schema’s (MS Visio) of de onderliggende thesaurus (Mavim) aanpast, automatisch worden alle relevante bestanden aangepast.
 • Volledig met Visio geïntegreerde repository (database).
 • Automatische lay-out functie in MS Visio.
 • Eenvoudig te presenteren in HTML, Word, Windows-help, gebruik makend van standaard templates in uw huisstijl.

Mavim is officieel Microsoft Gold Partner sinds 2005
Als Microsoft Gold Partner vertegenwoordigt Mavim het topniveau van het Microsoft-partnerschap. In dit partnerprogramma zijn de Mavim-specialismen in kaart gebracht door middel van competenties. Een competentie is een door Microsoft erkende officiële kwalificatie waarmee onze vaardigheden inzichtelijk worden gemaakt. 

Voordelen:

 • Verhoging van efficiëntie en effectiviteit van je bedrijfsvoering
 • Transparante en toegankelijke procesinformatie
 • Processen in kaart brengen op eenvoudige en eenduidige wijze
 • Mogelijkheid om alle informatie centraal te raadplegen
 • Koppeling tussen bedrijfsprocessen en normeringen
 • Systeem om eenvoudig en adequaat wijzigingen in je bedrijfsvoering door te voeren
Dé tool voor optimaal procesmanagement:
 • Verkrijg meer inzicht en voer veranderingen en verbeteringen sneller door
 • Creëer inzicht in de kritische bedrijfsprocessen en vergroot de bestuurbaarheid van de organisatie
 • Reduceer het aantal fouten en bereik een hogere efficiëntie
 • Bevorder een goede afstemming tussen afdelingen en medewerkers

Whitepaper BPM

De laatste jaren staat Business Process Management (BPM) sterk in de belangstelling. Maar waarom eigenlijk? Veel organisaties worden in toenemende mate geconfronteerd met een dynamische omgeving en kritische instelling van klanten en/of stakeholders. Dit werkt een toenemende interne complexiteit van de organisatie in de hand. In deze whitepaper lees je hoe jouw organisatie zich het beste aan kan passen aan de dynamische omgeving van vandaag.

Download de whitepaper BPM

Voordelen

Transparante bedrijfsprocessen

Inzicht in taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Betrouwbare managementrapportages

Meer informatie?

Download hier speciaal voor jou geselecteerde documentatie

Achtergrond

BPM kan omschreven worden als: ‘het sturen en beheersen van de activiteiten van de medewerkers, zodanig dat de bedrijfsprocessen, waarin de activiteiten zijn gestructureerd, zijn gericht op het bereiken van de (strategische) doelen van de organisatie’. Het realiseren van doelstellingen is niet alleen een kwestie van goede sturing en beheersing van de bedrijfsprocessen. Organisaties zijn in sterke mate afhankelijk van of worden ondersteund door IT om de gestelde doelen te bereiken. Het is daarom van belang dat de organisatie beschikt over de juiste IT-oplossingen om invulling te geven aan een integrale visie op het organiseren van de organisatie en de beheersing van de bedrijfsprocessen.

BPM is gericht op het continu verbeteren van bedrijfsprocessen binnen professionele organisaties. Hierbij valt te denken aan het verhogen van de effectiviteit, efficiëntie, kwaliteit, klantgerichtheid en innovativiteit. De verbetering zelf wordt gemeten aan de hand van prestatie-indicatoren.

Stappenplan voor de implementatie van BPM:
 • analyseren: voor het verkrijgen van een goed beeld van de organisatie en de stand van zaken betreffende de interne organisatie is een eerste inventarisatie van de bestaande documentatie nodig
 • modelleren: de belangrijkste uitgangspunten voor BPM zijn strategie, kritische succesfactoren, doelstellingen, prestatie-indicatoren en structuur
 • implementeren: vastgelegd wordt ‘wie doet wat?’, ‘wat zijn de risico’s?’ en ‘welke beheersmaatregelen dienen we te treffen?’
 • monitoren: hierbij worden de werking en prestaties van de processen beoordeeld
 • leren: evalueren van het voorgaande levert mogelijkheden op tot verdere verbetering

Procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering

Mavim biedt een managementplatform dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Mavim staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.

Dé tool voor optimaal kwaliteits- en procesmanagement
 • Creëer inzicht in de gehele procesgang
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
 • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
 • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen
Meer over Procesoptimalisatie & Kwaliteitsverbetering

Vijf stappen naar Procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering

 

Mavim biedt een managementplatform dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Mavim staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.

Hét platform voor procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering
 • Creëer inzicht in de gehele procesgang
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
 • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
 • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen

Copyright © 2020 Mavim B.V.