Overslaan en naar de inhoud gaan

Werkprocessen Burgerzaken (WpB)

Verbeterde efficiëntie en optimalisatie van processen

Omdat iedere afdeling Burgerzaken in Nederland vrijwel dezelfde processen hanteert, heeft de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) deze zogenaamde Werkprocessen Burgerzaken voor je in kaart gebracht. Mavim biedt een modulaire totaaloplossing, waarmee de Werkprocessen Burgerzaken (WPB) snel en eenvoudig kunnen worden vastgelegd, geborgd en gepubliceerd. Dat scheelt een gemeente enorm veel tijd en geld.

'NVVB werkprocessen ook in Mavim'

"Als leverancier van generieke werkprocesmodellen Burgerzaken is de NVVB blij met de samenwerking met Mavim. Zo’n 150 gemeenten hebben een abonnement op de NVVB Werkprocessen Burgerzaken. Deze gemeenten beheren de NVVB-content onder andere in Mavim. Mavim voert de conversie van de NVVB content uit zonder dat abonneegemeenten daarvoor extra in de buidel moeten tasten. Daarnaast denkt Mavim ook actief mee in de onderhoudsgroep van de NVVB." - Ronald Zijlstra, strategisch adviseur NVVB 


Voordelen van Werkprocessen Burgerzaken in Mavim:
 • Alle beschrijvingen van de WPB + relevante documenten via één database beschikbaar
 • Behoud eigen toevoegingen bij een update van de NVVB-WPB
 • Documenten, applicaties en detailprocessen zijn te koppelen aan meerdere processen
 • Eenvoudig relaties leggen tussen de processen
 • Elektronisch handboek in de eigen huisstijl op de intranetsite
 • Uniforme werkwijze in de interne organisatie: borging en continuïteit van de processen
   
Dé tool voor optimaal procesmanagement:
 • Verkrijg meer inzicht en voer veranderingen en verbeteringen sneller door
 • Creëer inzicht in de kritische bedrijfsprocessen en vergroot de bestuurbaarheid van de organisatie
 • Reduceer het aantal fouten en bereik een hogere efficiëntie
 • Bevorder een goede afstemming tussen afdelingen en medewerkers
   

Ontdek hoe BPM je helpt flexibel om te gaan met veranderingen  

De laatste jaren staat Business Process Management (BPM) sterk in de belangstelling. Maar waarom eigenlijk? Veel organisaties worden in toenemende mate geconfronteerd met een dynamische omgeving en kritische instelling van klanten en/of stakeholders. Dit werkt een toenemende interne complexiteit van de organisatie in de hand. In deze whitepaper lees je hoe jouw organisatie zich het beste aan kan passen aan de dynamische omgeving van vandaag.

Download de whitepaper BPM

Voordelen

Meer inzicht

Hogere efficiëntie

Betere afstemming

Meer informatie?

Download hier speciaal voor jou geselecteerde documentatie

Achtergrond

BPM kan omschreven worden als: ‘het sturen en beheersen van de activiteiten van de medewerkers, zodanig dat de bedrijfsprocessen, waarin de activiteiten zijn gestructureerd, zijn gericht op het bereiken van de (strategische) doelen van de organisatie’. Het realiseren van doelstellingen is niet alleen een kwestie van goede sturing en beheersing van de bedrijfsprocessen. Organisaties zijn in sterke mate afhankelijk van of worden ondersteund door IT om de gestelde doelen te bereiken. Het is daarom van belang dat de organisatie beschikt over de juiste IT-oplossingen om invulling te geven aan een integrale visie op het organiseren van de organisatie en de beheersing van de bedrijfsprocessen.

BPM is gericht op het continu verbeteren van bedrijfsprocessen binnen professionele organisaties. Hierbij valt te denken aan het verhogen van de effectiviteit, efficiëntie, kwaliteit, klantgerichtheid en innovativiteit. De verbetering zelf wordt gemeten aan de hand van prestatie-indicatoren.

Stappenplan voor de implementatie van BPM:

 • analyseren: voor het verkrijgen van een goed beeld van de organisatie en de stand van zaken betreffende de interne organisatie is een eerste inventarisatie van de bestaande documentatie nodig.
 • modelleren: de belangrijkste uitgangspunten voor BPM zijn strategie, kritische succesfactoren, doelstellingen, prestatie-indicatoren en structuur
 • implementeren: vastgelegd wordt ‘wie doet wat?’, ‘wat zijn de risico’s?’ en ‘welke beheersmaatregelen dienen we te treffen?’
 • monitoren: hierbij worden de werking en prestaties van de processen beoordeeld.
 • leren: evalueren van het voorgaande levert mogelijkheden op tot verdere verbetering.

Procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering

Mavim biedt een managementplatform dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Mavim staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.

Dé tool voor optimaal kwaliteits- en procesmanagement

 • Creëer inzicht in de gehele procesgang
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
 • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
 • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen
Meer over Procesoptimalisatie & Kwaliteitsverbetering

Copyright © 2021 Mavim B.V.