Overslaan en naar de inhoud gaan

BIC-implementatie met Mavim

Snel van start met het borgen en verbeteren van informatiebeveiliging

De implementatie van de BIC is een complex proces. Ter ondersteuning van Nederlandse woningcorporaties bieden wij een helpende hand bij de implementatie van de BIC. Om de BIC snel en eenvoudig te implementeren binnen jouw corporatie, heeft Mavim in samenwerking met Audittrail de Quickstart ISMS-implementatie in het leven geroepen. Met de Quickstart ISMS-implementatie helpen wij jouw corporatie vliegensvlug op weg naar een volledige BIC-implementatie. De Quickstart ISMS-implementatie is toepasbaar op woningcorporaties van elke grootte. Door de geavanceerde publicatiemogelijkheden wordt informatiebeveiliging van iedereen en voor iedereen.
 

Informatiebeveiliging met Mavim
 • Helder inzicht in het informatiebeveiligingsniveau
 • Alle plannen, formats, procedures, rapportages en bijlagen toegankelijk vanuit één centraal systeem
 • Eenvoudige identificatie van beveiligingsrisico’s en effectief beheer van de geïmplementeerde beveiligingsmaatregelen
 • Geavanceerde BI dashboards en publicatiemogelijkheden
 • Basis voor certificering van informatiebeveiliging zoals ISO 27002, inclusief een innovatieve audit & approval cyclus

Whitepaper Informatiebeveiliging

Organisaties zijn afhankelijk van hun informatie- en communicatietechnologie en ICT neemt hierdoor een steeds belangrijker en strategischer positie in. Informatiebeveiliging is daarom voor ieder bedrijf, instelling, instituut of onderneming van cruciaal belang om alle bedrijfskritische informatie te beschermen en de continuïteit van de organisatie te waarborgen. De vragen die uit deze ontwikkeling voortvloeien zijn essentieel: wat moet je weten van informatiebeveiliging en wat kan jouw organisatie doen om informatie veilig te stellen? Deze whitepaper geeft antwoord op deze vragen.

Wat moet je weten van informatiebeveiliging en wat kan jouw organisatie doen om informatie veilig te stellen?

Download de whitepaper Informatiebeveiliging

Voordelen

Risico identificatie

Kostenbesparingen

Beheer maatregelen

Meer informatie?

Download hier speciaal voor jou geselecteerde documentatie

Achtergrond

NetwIT lanceerde op 5 april 2016 de Baseline Informatiebeveiliging Corporaties (BIC). Dit is een pakket randvoorwaarden voor goede informatiebeveiliging. Woningcorporaties kunnen de BIC gebruiken als startpunt voor de beveiliging van (digitale) informatie die zij beheren, zoals gegevens van huurders en financiële informatie. De BIC helpt corporaties onder andere bij het voorkomen van datalekken.

De BIC is gebaseerd op de Nederlandse norm voor informatiebeveiliging (NEN-norm), die het Rijk ook gebruikt als basis voor haar eigen baseline voor informatiebeveiliging. De voorwaarden in de BIC zijn uiteenlopend van aard. Zo staan er richtlijnen in voor wachtwoorden, hoe lang zo’n wachtwoord minimaal moet zijn, hoe lang het geldig blijft en hoe complex het moet zijn, bijvoorbeeld. Ook bevat de BIC praktische, meer fysieke voorwaarden, zoals de beveiliging van de toegang tot de serverruimte, tot het kantoor en de verwijdering van afgeschreven apparatuur.

Governance, risk & compliance

Mavim heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor het integraal toepassen van GRC. Het GRC framework biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen en risico’s en vice versa. De impact van wijzigingen op risico’s en beheersmaatregelen, maar ook op de betreffende bedrijfsonderdelen en bijbehorende processen is direct inzichtelijk.

Informatie uit diverse disciplines over beleid, risico’s en wetgeving wordt met Mavim in samenhang gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Wijzigingen in processen, producten of diensten kunnen hierdoor efficiënter worden doorgevoerd. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vereenvoudigt het afleggen van verantwoording aan in- en externe toezichthouders.

Hét platform voor effectief management van bestuur, risico’s en naleving van regelgeving:

 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Creëer inzicht in de impact van wijzigingen
 • Vereenvoudig de communicatie rond GRC
 • Betrek de medewerkers bij risicomanagement en compliance
 • Verlaag de kosten voor het voldoen aan regelgeving
Meer over Governance, Risk & Compliance

Vijf stappen naar optimale Governance, Risk control & Compliance

Transparantie en inzicht voor iedereen. Intern én extern.

Mavim heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor het integraal toepassen van GRC. Het GRC framework in Mavim biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen en risico’s en vice versa. De impact van wijzigingen op risico’s en beheersmaatregelen, maar ook op de betreffende bedrijfsonderdelen en bijbehorende processen is direct inzichtelijk. 

Informatie uit diverse disciplines over beleid, risico’s en wetgeving wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Wijzigingen in processen, producten of diensten kunnen sneller en risicolozer worden doorgevoerd. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vereenvoudigt het afleggen van verantwoording aan in- en externe toezichthouders. 

Hét platform voor optimaal GRC
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Creëer inzicht in de impact van risico's
 • Vereenvoudig de communicatie rond GRC
 • Betrek de medewerkers bij risicomanagement
 • Verlaag de kosten voor het voldoen aan regelgeving

Copyright © 2020 Mavim B.V.