Overslaan en naar de inhoud gaan
Careers      Events      Blogs            

Informatiebeveiliging

Grip op de integriteit en vertrouwelijkheid van informatiestromen

Een van de belangrijkste succesfactoren van vrijwel iedere organisatie is de beschikbaarheid van informatie en informatiesystemen. Vaak hebben organisaties echter gebrekkig zicht op de daadwerkelijke beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van hun informatie.

Dikwijls is onduidelijk waar de kwetsbare plekken in de informatiehuishouding en –voorziening zich bevinden en onvoldoende bekend of de informatiehuishouding voldoende bestand is tegen storingen, fraude en ander onrechtmatig gebruik. Informatiebeveiliging is daarom van cruciaal belang om alle bedrijfskritische informatie te beschermen en de continuïteit ervan te waarborgen.

Met Mavim heb je een uiterst krachtig hulpmiddel voor het in kaart brengen van het geheel aan maatregelen om de beschikbaarheid, authenticiteit en continuïteit te waarborgen. Deze maatregelen kun je in Mavim op eenvoudige wijze koppelen aan de primaire bedrijfsprocessen. Hierdoor krijg je zowel inzicht in de aard van de maatregelen als in de mate van beveiliging van informatie. 
 

Informatiebeveiliging met Mavim

 • Eenvoudige identificatie van beveiligingsrisico’s
 • Kostenbesparingen als gevolg van verbeterde operationele controle en verliesbeheersing
 • Effectief beheer van de geïmplementeerde beveiligingsmaatregelen
 • Basis voor certificering van informatiebeveiliging zoals ISO 27000 en NEN 7510
   

Ontdek hoe je informatie binnen jouw organisatie veilig kunt stellen

Organisaties zijn afhankelijk van hun informatie- en communicatietechnologie en ICT neemt hierdoor een steeds belangrijker en strategischer positie in. Informatiebeveiliging is daarom voor ieder bedrijf, instelling, instituut of onderneming van cruciaal belang om alle bedrijfskritische informatie te beschermen en de continuïteit van de organisatie te waarborgen. De vragen die uit deze ontwikkeling voortvloeien zijn essentieel: wat moet je weten van informatiebeveiliging en wat kan jouw organisatie doen om informatie veilig te stellen? Deze whitepaper geeft antwoord op deze vragen.

Wat moet je weten van informatiebeveiliging en wat kan jouw organisatie doen om informatie veilig te stellen?

Download de whitepaper Informatiebeveiliging

DELA

Hoe DELA Compliance, Transformaties en Klantreizen verbetert met Mavim

Ministerie van Financien

Hoe het Ministerie van Financiën een Quick Start maakt met het ontsluiten van ITIL-processen

Unigarant

Hoe Unigarant transformeerde van een beheerste naar een bewuste bedrijfsvoering

Voordelen

Identificeer risico's

Stel maatregelen op

Rapporteer vanuit één bron

Compliance by Design

De toename van wet- en regelgeving, vereisten van toezichthouders en de ontwikkeling van de verantwoordelijkheden van de Compliance Officer hebben de wijze waarop financiële instellingen zakendoen drastisch beïnvloed. Financiële markten, technologie en economische structuren zijn altijd al in beweging, maar de noodzaak om zich proactief aan te passen aan snel veranderende regelgeving is urgenter dan ooit. Dit vereist een Compliance by Design aanpak, gefaciliteerd door technologie die flexibel en schaalbaar is.

Meer over Compliance by Design

Achtergrond

Tegenwoordig zijn bijna alle organisaties verbonden met internet en wordt er een enorme hoeveelheid informatie digitaal opgeslagen en uitgewisseld. Om ervoor te zorgen dat dit nu en in de toekomst veilig gebeurt, is adequate informatiebeveiliging essentieel.

Informatiebeveiliging omvat het geheel aan maatregelen die organisaties inzetten om hun informatie te beveiligen tegen verkeerd of crimineel gebruik. Organisaties hebben niet alleen informatie nodig voor het uitvoeren van hun bedrijfsprocessen, maar ook om de interne bedrijfsvoering bij te sturen en voor het nemen van strategische beslissingen. Het gaat daarbij om alle informatie die de organisatie (digitaal) verwerkt, zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens uit het klantenbestand of de personeelsadministratie.

Om het beoogde niveau van beveiliging vast te kunnen stellen, moet worden geïdentificeerd aan welke betrouwbaarheidseisen moet worden voldaan. Doorgaans geschiedt deze classificatie volgens de BIV-indeling, waarbij wordt gekeken naar de volgende drie aspecten:

 1. Beschikbaarheid: waarborgt de mogelijkheid dat geautoriseerde gebruikers op de juiste momenten toegang hebben tot informatie en/of informatiesystemen.
 2. Integriteit: waarborgt de juistheid, tijdigheid (actualiteit) en volledigheid van informatie en de verwerking ervan.
 3. Vertrouwelijkheid: waarborgt dat informatie alleen toegankelijk is voor degenen die hiertoe zijn geautoriseerd.

Governance, risk & compliance

Mavim heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor het integraal toepassen van GRC. Het GRC framework biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen en risico’s en vice versa. De impact van wijzigingen op risico’s en beheersmaatregelen, maar ook op de betreffende bedrijfsonderdelen en bijbehorende processen is direct inzichtelijk.

Informatie uit diverse disciplines over beleid, risico’s en wetgeving wordt met Mavim in samenhang gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Wijzigingen in processen, producten of diensten kunnen hierdoor efficiënter worden doorgevoerd. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vereenvoudigt het afleggen van verantwoording aan in- en externe toezichthouders.

Hét platform voor effectief management van bestuur, risico’s en naleving van regelgeving:

 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Creëer inzicht in de impact van wijzigingen
 • Vereenvoudig de communicatie rond GRC
 • Betrek de medewerkers bij risicomanagement en compliance
 • Verlaag de kosten voor het voldoen aan regelgeving
Meer over Governance, Risk & Compliance

Vijf stappen naar optimale Governance, Risk control & Compliance

Transparantie en inzicht voor iedereen. Intern én extern.

Mavim heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor het integraal toepassen van GRC. Het GRC framework in Mavim biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen en risico’s en vice versa. De impact van wijzigingen op risico’s en beheersmaatregelen, maar ook op de betreffende bedrijfsonderdelen en bijbehorende processen is direct inzichtelijk. 

Informatie uit diverse disciplines over beleid, risico’s en wetgeving wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Wijzigingen in processen, producten of diensten kunnen sneller en risicolozer worden doorgevoerd. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vereenvoudigt het afleggen van verantwoording aan in- en externe toezichthouders. 

Hét platform voor optimaal GRC
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Creëer inzicht in de impact van risico's
 • Vereenvoudig de communicatie rond GRC
 • Betrek de medewerkers bij risicomanagement
 • Verlaag de kosten voor het voldoen aan regelgeving

Copyright © 2023 Mavim B.V.