Overslaan en naar de inhoud gaan

International Financial Reporting Standards - IFRS

Dé boekhoudkundige standaard voor verslaggeving

IFRS is een boekhoudkundige standaard voor het opstellen van jaarverslagen en tussentijdse verslaglegging van bedrijven. Het doel van deze standaard is om regels te stellen die enerzijds leiden tot voldoende inzicht in kasstromen, liquiditeit en solvabiliteit en tegelijkertijd een zeker evenwicht bieden tussen de kosten en baten. 

De eenduidige werkwijze die gehanteerd wordt in Mavim, het interpreteren van regelgeving die voortvloeit uit IFRS, verschaft inzicht in hoe de zaken ervoor staan. Mavim helpt de samenhang inzichtelijk te maken tussen de bedrijfsprocessen en de daarbij behorende wet- en regelgeving. Mavim maakt het hele proces van invoering van een nieuw beleid van verslaglegging substantieel eenvoudiger. 

 • Creëer inzicht in kasstromen , liquiditeit en solvabiliteit
 • Vergemakkelijk het consolidatieproces
 • Relateer bedrijfsprocessen aan richtlijnen
 • Vereenvoudig het beleid van verslaglegging substantieel

Ontdek hoe je tot een meer geïntegreerde beheersing van je organisatie kunt komen

GRC doelt op methoden, best practices en IT-oplossingen om een integrale oplossing te bieden voor strategie, structuur, processen en technologie. Nieuwsgierig wat GRC is en wat het voor jouw organisatie kan betekenen? In deze whitepaper wordt in ieder geval een groot aantal vragen voor je beantwoord.

Download de whitepaper GRC

Voordelen

Krijg inzicht in solvabiliteit

Relateer processen aan richtlijnen

Vereenvoudig de verslaglegging

Meer informatie?

Download hier speciaal voor jou geselecteerde documentatie

Achtergrond

Door de globalisering van de aandelenmarkten is er een steeds sterker wordende behoefte aan algemeen geldende regels met betrekking tot de financiële verslaggeving. Doordat deze regels per land verschillen, zijn jaarrekeningen onderling slecht te vergelijken. De laatste jaren hebben de International Financial Reporting Standards (IFRS) snel opgang gemaakt. IFRS lijkt daarmee een wereldstandaard voor financiële verslaggeving te worden. Ook niet-beursgenoteerde bedrijven baseren hun jaarrekening in toenemende mate op IFRS. 

Voordelen van het toepassen van één verslaggevingsstandaard zijn: 

 • vergemakkelijken van het consolidatieproces
 • kostenbesparende werking
 • vergroting van de vergelijkbaarheid tussen onderneming onderling
 • vergroting van de toegankelijkheid tot internationale markten
   

Governance, risk & compliance

Mavim heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor het integraal toepassen van GRC. Het GRC framework biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen en risico’s en vice versa. De impact van wijzigingen op risico’s en beheersmaatregelen, maar ook op de betreffende bedrijfsonderdelen en bijbehorende processen is direct inzichtelijk.

Informatie uit diverse disciplines over beleid, risico’s en wetgeving wordt met Mavim in samenhang gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Wijzigingen in processen, producten of diensten kunnen hierdoor efficiënter worden doorgevoerd. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vereenvoudigt het afleggen van verantwoording aan in- en externe toezichthouders.

Hét platform voor effectief management van bestuur, risico’s en naleving van regelgeving:

 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Creëer inzicht in de impact van wijzigingen
 • Vereenvoudig de communicatie rond GRC
 • Betrek de medewerkers bij risicomanagement en compliance
 • Verlaag de kosten voor het voldoen aan regelgeving
Meer over Governance, Risk & Compliance

Vijf stappen naar optimale Governance, Risk control & Compliance

Transparantie en inzicht voor iedereen. Intern én extern.

Mavim heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor het integraal toepassen van GRC. Het GRC framework in Mavim biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen en risico’s en vice versa. De impact van wijzigingen op risico’s en beheersmaatregelen, maar ook op de betreffende bedrijfsonderdelen en bijbehorende processen is direct inzichtelijk. 

Informatie uit diverse disciplines over beleid, risico’s en wetgeving wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Wijzigingen in processen, producten of diensten kunnen sneller en risicolozer worden doorgevoerd. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vereenvoudigt het afleggen van verantwoording aan in- en externe toezichthouders. 

Hét platform voor optimaal GRC
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Creëer inzicht in de impact van risico's
 • Vereenvoudig de communicatie rond GRC
 • Betrek de medewerkers bij risicomanagement
 • Verlaag de kosten voor het voldoen aan regelgeving

Copyright © 2021 Mavim B.V.