Overslaan en naar de inhoud gaan

Sarbanes-Oxley (SOx) Compliance

Wetgeving voor Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven

De Sarbanes-Oxley wet geldt voor Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven en buitenlandse bedrijven met een genoteerde vestiging. In de wet is controle over de verspreiding van informatie geregeld en zijn er regels opgesteld voor interne controle en financiële rapportering. Naast het financieel jaarverslag moet er jaarlijks een interne controle plaatsvinden waarbij de correctheid van de aangeboden cijfers wordt geëvalueerd.

 • Definieer voorwaarden voor de verspreiding van informatie
 • Leg de controle op financiële rapportering eenduidig vast
 • Breng risico’s in kaart vanuit één centrale bron van informatie
   

Ontdek hoe je tot een meer geïntegreerde beheersing van je organisatie kunt komen

GRC doelt op methoden, best practices en IT-oplossingen om een integrale oplossing te bieden voor strategie, structuur, processen en technologie. Nieuwsgierig wat GRC is en wat het voor jouw organisatie kan betekenen? In deze whitepaper wordt in ieder geval een groot aantal vragen voor je beantwoord.

Download de whitepaper GRC

Voordelen

Definieer voorwaarden

Leg controle vast

Breng risicos in kaart

Meer informatie?

Download hier speciaal voor jou geselecteerde documentatie

Achtergrond

Voor alle organisaties die een notering hebben op de Amerikaanse beurs, geldt dat zij moeten voldoen aan de SOx-wetgeving. Niet voldoen aan deze wetgeving heeft eventuele geldboetes en zelfs gevangenisstraffen ten gevolge. De hoofdpunten van de SOx-wet houden in dat:

 • jaarlijks een verklaring door de Algemeen- en Financieel directeur moet worden afgelegd. Hierin moet expliciet worden verklaard dat alle afgelegde interne controles omtrent de financiële rapportering waterdicht zijn;
 • er periodiek gerapporteerd moet worden over de controle op de verspreiding van informatie. Dit behoort te gebeuren op 2 niveaus, te weten: de opzet van de controles en de werking ervan.

Het is dus van eminent belang dat de organisatie naast het vastleggen van de financiële huishouding, ook de controle hierop expliciet vermeldt.
 

Governance, risk & compliance

Mavim heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor het integraal toepassen van GRC. Het GRC framework biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen en risico’s en vice versa. De impact van wijzigingen op risico’s en beheersmaatregelen, maar ook op de betreffende bedrijfsonderdelen en bijbehorende processen is direct inzichtelijk.

Informatie uit diverse disciplines over beleid, risico’s en wetgeving wordt met Mavim in samenhang gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Wijzigingen in processen, producten of diensten kunnen hierdoor efficiënter worden doorgevoerd. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vereenvoudigt het afleggen van verantwoording aan in- en externe toezichthouders.

Hét platform voor effectief management van bestuur, risico’s en naleving van regelgeving:

 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Creëer inzicht in de impact van wijzigingen
 • Vereenvoudig de communicatie rond GRC
 • Betrek de medewerkers bij risicomanagement en compliance
 • Verlaag de kosten voor het voldoen aan regelgeving
Meer over Governance, Risk & Compliance

Vijf stappen naar optimale Governance, Risk control & Compliance

Transparantie en inzicht voor iedereen. Intern én extern.

Mavim heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor het integraal toepassen van GRC. Het GRC framework in Mavim biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen en risico’s en vice versa. De impact van wijzigingen op risico’s en beheersmaatregelen, maar ook op de betreffende bedrijfsonderdelen en bijbehorende processen is direct inzichtelijk. 

Informatie uit diverse disciplines over beleid, risico’s en wetgeving wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Wijzigingen in processen, producten of diensten kunnen sneller en risicolozer worden doorgevoerd. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vereenvoudigt het afleggen van verantwoording aan in- en externe toezichthouders. 

Hét platform voor optimaal GRC
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Creëer inzicht in de impact van risico's
 • Vereenvoudig de communicatie rond GRC
 • Betrek de medewerkers bij risicomanagement
 • Verlaag de kosten voor het voldoen aan regelgeving

Copyright © 2021 Mavim B.V.