Overslaan en naar de inhoud gaan

Wet financieel toezicht - Wft

Wet- en regelgeving en toezicht voor de financiële markten

Ondernemerschap is onlosmakelijk verbonden met het nemen van risico’s. Risicomanagement met Rules vormt een solide basis voor het beheersen van kansen en bedreigingen. Risico’s worden eenvoudig geïdentificeerd door deze via een methodische aanpak te verbinden aan de processen, regelgeving en beheersmaatregelen. 

Geavanceerde analyse- en rapportagemogelijkheden maken de impact van risico’s direct inzichtelijk voor iedereen. Rules ondersteunt diverse methodieken en richt zich op verschillende aspecten op het gebied van risicomanagement. 
 

Dé tool voor optimaal risicomanagement
 • Identificeer risico’s op eenvoudige wijze
 • Formuleer effectieve beheersmaatregelen
 • Analyseer de impact van risico’s op de procesgang
 • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
 • Creëer een solide basis voor audits en controles

Ontdek hoe je tot een meer geïntegreerde beheersing van je organisatie kunt komen

GRC doelt op methoden, best practices en IT-oplossingen om een integrale oplossing te bieden voor strategie, structuur, processen en technologie. Nieuwsgierig wat GRC is en wat het voor jouw organisatie kan betekenen? In deze whitepaper wordt in ieder geval een groot aantal vragen voor je beantwoord.

Download de whitepaper GRC

Voordelen

Identificeer risicos

Verbeter de risicodekking

Publiceer en rapporteer

Meer informatie?

Download hier speciaal voor jou geselecteerde documentatie

Achtergrond

De Wet op het financieel toezicht (Wft), die op 1 januari 2007 in werking is getreden, regelt het toezicht op de financiële sector in Nederland en heeft tot doel de wetgeving voor de financiële markten doelgericht, marktgericht en inzichtelijk te maken. 

De Wft beoogt:

 • helder inzicht te geven in de samenhang en de verschillen tussen de normen die gelden voor de financiële sector
 • een duidelijk onderscheid te maken tussen de toezichttaken van DNB en van de AFM
 • bij te dragen aan de concurrentiekracht van de Nederlandse financiële sector in nationaal en internationaal perspectief en aan een level playing field op nationaal en internationaal niveau én cross-sectoraal

Verder draagt de Wft bij aan een vermindering van administratieve lasten en andere toezichtkosten, aan de totstandkoming van een flexibel, transparant en slagvaardig toezicht en aan een verdere verbetering van de rechtszekerheid voor ondernemingen die op de financiële markten actief zijn.
 

Governance, risk & compliance

Mavim heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor het integraal toepassen van GRC. Het GRC framework biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen en risico’s en vice versa. De impact van wijzigingen op risico’s en beheersmaatregelen, maar ook op de betreffende bedrijfsonderdelen en bijbehorende processen is direct inzichtelijk.

Informatie uit diverse disciplines over beleid, risico’s en wetgeving wordt met Mavim in samenhang gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Wijzigingen in processen, producten of diensten kunnen hierdoor efficiënter worden doorgevoerd. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vereenvoudigt het afleggen van verantwoording aan in- en externe toezichthouders.

Hét platform voor effectief management van bestuur, risico’s en naleving van regelgeving:

 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Creëer inzicht in de impact van wijzigingen
 • Vereenvoudig de communicatie rond GRC
 • Betrek de medewerkers bij risicomanagement en compliance
 • Verlaag de kosten voor het voldoen aan regelgeving
Meer over Governance, Risk & Compliance

Vijf stappen naar optimale Governance, Risk control & Compliance

Transparantie en inzicht voor iedereen. Intern én extern.

Mavim heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor het integraal toepassen van GRC. Het GRC framework in Mavim biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen en risico’s en vice versa. De impact van wijzigingen op risico’s en beheersmaatregelen, maar ook op de betreffende bedrijfsonderdelen en bijbehorende processen is direct inzichtelijk. 

Informatie uit diverse disciplines over beleid, risico’s en wetgeving wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Wijzigingen in processen, producten of diensten kunnen sneller en risicolozer worden doorgevoerd. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vereenvoudigt het afleggen van verantwoording aan in- en externe toezichthouders. 

Hét platform voor optimaal GRC
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Creëer inzicht in de impact van risico's
 • Vereenvoudig de communicatie rond GRC
 • Betrek de medewerkers bij risicomanagement
 • Verlaag de kosten voor het voldoen aan regelgeving

Copyright © 2021 Mavim B.V.