Overslaan en naar de inhoud gaan
Careers      Events      Blogs            

Strategisch Portfolio Management

Controle over planning en budget

Onverwachte vertragingen en onvoorziene problemen zijn er vaak de oorzaak van dat projecten uitlopen of falen. Met Mavim kan het verloop van een project nauwlettend in de gaten worden gehouden en worden de risico’s van een uitloop op de planning of een overschrijding van het budget aanzienlijk beperkt. Doordat het verband tussen projecten, processen, middelen en systemen inzichtelijk is, worden mogelijke risico’s tijdig gesignaleerd.

Afstemming van strategische doelen

Helder inzicht in de wijze waarop projecten en activiteiten zijn afgestemd op de strategische bedrijfsdoelstellingen vergemakkelijkt de rapportage over de toegevoegde waarde van het project. Mavim zorgt dat projecten conform strategie worden uitgevoerd en effectief worden geprioriteerd waardoor planmatig de juiste beslissingen kunnen worden genomen en de juiste keuzes worden gemaakt.

Betere sturing van projecten

Als diverse projecten gelijktijdig worden uitgevoerd, kan het soms lastig zijn om de voortgang nauwlettend in de gaten te houden. Mavim biedt project en programmamanagers één centrale bron die toegang biedt tot alle benodigde informatie rond alle projecten. Hierdoor beschikken zij over helder inzicht in waar projecten elkaar overlappen, welke afhankelijkheden er bestaan ten aanzien van de processen en systemen en in de impact van veranderingen.

Moeiteloze communicatie

Voor het succesvol managen van projecten is het van essentieel belang dat alle betrokkenen op de hoogte blijven van de voortgang en ontwikkelingen. Mavim biedt diverse publicatiemogelijkheden die helder inzicht bieden in het verloop van een project en eenvoudige uitwisseling van informatie hieromtrent mogelijk maakt. Op deze wijze wordt door middel van rapportages iedereen eenduidig geïnformeerd over de behaalde resultaten. Dit vergroot de betrokkenheid en waarborgt het succes van ieder project.

Praktijkcases

Ontdek hoe en waarvoor onze klanten Mavim inzetten

Copyright © 2023 Mavim B.V.