Skip to main content

Mavim lanceert Best Practice Proces Portaal voor Gemeenten in samenwerking met Microsoft

Noordwijk, 28 maart 2018 - Samen met acht gemeenten, 14 partners én VNG Realisatie lanceert Mavim het Best Practice Proces Portaal voor Gemeenten. Het portaal bevat best practices processen en modellen die zijn gebaseerd op de GEMMA (GEMeentelijke Model Architectuur) en zullen bijdragen aan het tot stand brengen van de gewenste standaardisatie binnen gemeenten. Het doel van het portaal is om elkaars kennis en kunde onderling te delen en te hergebruiken. Zo hoeven gemeenten waar processen reeds voorhanden zijn het wiel niet opnieuw zelf uit te vinden.  Momenteel is het portaal voorzien van processen die zijn ingebracht door de partners en enkele gemeenten. “Nu alle ingebrachte content gereed is voor publicatie, is het moment daar om alle gemeenten kennis te laten met dit portaal”, deelt mede-initiatiefnemer, Ben Laarhoven van Mavim enthousiast mee.  Laarhoven ziet grote voordelen voor zowel grote als kleinere gemeenten: “Alle gemeentelijke processen die in het portaal zijn opgenomen kunnen kant-en-klaar worden overgenomen en geïmplementeerd. Dit bespaart gemeenten enorm veel tijd. Bovendien kunnen de processen naar eigen inzicht waar nodig worden aangepast.” Het Best Practices Proces Portaal voor Gemeenten zal op een nog nader te bepalen moment officieel worden gelanceerd. Saillant detail ten aanzien van dit initiatief is de betrokkenheid van Microsoft. Pieter Legerstee, Local Government and Sports Technology Officer bij Microsoft, heeft te kennen gegeven dit initiatief te steunen door per deelnemende gemeente drie SharePoint365 accounts kosteloos ter beschikking te stellen. Het gebruik van SharePoint 365 draagt ertoe bij dat communicatie zorgvuldig geborgd kan worden en gemeenten optimaal kunnen samenwerken.  Gemeenten die betrokken zijn bij de totstandkoming van het Best Practices Proces Portaal voor Gemeenten zijn: Amsterdam, Rotterdam, ’s-Hertogenbosch, Drechtsteden, Den Haag, Lelystad, Zoetermeer en Vlaardingen. Partners die een bijdrage hebben geleverd op het gebied van best practice procesmodellen, frameworks, methodieken en technologie zijn: Microsoft, De Processpecialisten, Scamander, Solventa, Novius, Vroom, Trevian, SPS-Gensys, Audittrail, Motion 10, Squerist, PwC, EY, BDO en Mavim. Tijdens het Congres VNG Realisatie: Back to the future op woensdag 28 maart a.s. in Utrecht zal het portaal officieus worden geopend.

TAGS

Copyright © 2020 Mavim B.V.