Skip to main content

Authorised Economic Operator (AEO)

Authorised Economic Operator (AEO)

Een praktisch kader voor het naleven van douanewet- en regelgeving

Neemt jouw bedrijf deel aan het internationale handelsverkeer? Dan kun je bij de Douane de status van Authorised Economic Operator (AEO) aanvragen. Een AEO-vergunning biedt je allerlei voordelen in het internationale handelsverkeer. Zo verleent de douane bedrijven met een AEO-status verschillende faciliteiten bij fysieke douanecontroles. 

Er zijn twee soorten AEO-vergunningen:

 • de vergunning Douanevereenvoudigingen (AEO-C)
 • de vergunning Veiligheid (AEO-S)
 • In het kader van de invoering van het Douanewetboek van de Unie (DWU) moeten alle AEO-certificaten afgegeven voor 1 mei 2016, herbeoordeeld worden vóór 1 mei 2019, en omgezet worden in een AEO-vergunning.

Lees hoe DB Schenker mede door hun IMS, als eerste railonderneming een AEO-certificaat heeft verkregen.

Download praktijkcase

Mavim AEO-framework

Het AEO certificaat biedt bedrijven voordelen in het internationale handelsverkeer. Voor het behouden en behalen van het certificaat is het van essentieel belang om bedrijfsprocessen, risico’s en beheersmaatregelen helder in kaart te brengen èn te onderhouden. 

Het Mavim AEO framework dat in samenwerking met EY is ontwikkeld helpt meer inzicht te krijgen in de mate van controle over de aspecten die van belang zijn bij een AEO-certificering.

 • Leg processen eenduidig vast
 • Identificeer beveiligingsrisico’s
 • Koppel de bedrijfsprocessen aan de bedrijfsrisico’s
 • Schep een praktisch kader voor het naleven van relevante eisen uit douanewet- en regelgeving
 • Beheer geïmplementeerde beveiligingsmaatregelen

Whitepaper GRC

GRC doelt op methoden, best practices en IT-oplossingen om een integrale oplossing te bieden voor strategie, structuur, processen en technologie. Nieuwsgierig wat GRC is en wat het voor jouw organisatie kan betekenen? In deze whitepaper wordt in ieder geval een groot aantal vragen voor je beantwoord.

Download de whitepaper GRC

Voordelen

Minder fysieke en document controles

Voorrang bij controle

Geen controle op eerder gecontroleerde criteria

Meer informatie?

Download hier speciaal voor jou geselecteerde documentatie

Whitepaper GRC

Lees hoe jouw organisatie aantoonbaar in control blijft
 

Factsheet BPM

Lees hoe je je proceslandschap eenvoudig in kaart brengt

Artikel DB Schenker

Lees hoe DB Schenker een AEO-certificaat heeft verkregen

Achtergrond

Als gevolg van de aanslagen in New York op 11 september 2001 zijn de veiligheidsregels voor internationaal verkeer, ook binnen de Europese Unie (EU), flink aangescherpt. Om bedrijven en hun toeleveranciers die betrokken zijn bij de EU-buitengrensoverschrijdende goederenbewegingen tegemoet te komen biedt de EU een aantal faciliteiten. Het gaat om faciliteiten die leiden tot minder logistiek oponthoud en lagere administratieve lasten. Sinds september 2007 kunnen bedrijven daarvoor de status van Authorised Economic Operator (AEO) aanvragen. Een AEO-certificaat is geldig in alle lidstaten van de EU.

Met het AEO certificaat toon je aan dat jouw organisatie:

 • een goede staat van dienst heeft op het gebied van het naleven van voorschriften
 • een deugdelijke financiële en logistieke administratie voert
 • financieel gezond (solvabel) is
 • aan de benodigde veiligheidseisen voldoet

AEO-certificaathouders zijn zelf verantwoordelijk voor de bewaking, evaluatie en eventuele aanpassing van alle waarborgen en veiligheidsprocedures. Deze herbeoordeling en het resultaat ervan dient door elke AEO-gecertificeerde onderneming zelf periodiek te worden uitgevoerd en vastgelegd. De Douane kan hier naar vragen tijdens een monitoringbezoek.

Voor het behouden en behalen van het certificaat is het van essentieel belang om bedrijfsprocessen, risico’s en beheersmaatregelen helder in kaart te brengen èn te onderhouden. Het gebruik van een digitaal kwaliteitssysteem is de meest effectieve en efficiënte manier om dit te realiseren.

Governance, risk & compliance

Mavim heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor het integraal toepassen van GRC. Het GRC framework biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen en risico’s en vice versa. De impact van wijzigingen op risico’s en beheersmaatregelen, maar ook op de betreffende bedrijfsonderdelen en bijbehorende processen is direct inzichtelijk.

Informatie uit diverse disciplines over beleid, risico’s en wetgeving wordt met Mavim in samenhang gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Wijzigingen in processen, producten of diensten kunnen hierdoor efficiënter worden doorgevoerd. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vereenvoudigt het afleggen van verantwoording aan in- en externe toezichthouders.

Hét platform voor effectief management van bestuur, risico’s en naleving van regelgeving:

 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Creëer inzicht in de impact van wijzigingen
 • Vereenvoudig de communicatie rond GRC
 • Betrek de medewerkers bij risicomanagement en compliance
 • Verlaag de kosten voor het voldoen aan regelgeving
Meer over Governance, Risk & Compliance

Vijf stappen naar optimale Governance, Risk control & Compliance

Transparantie en inzicht voor iedereen. Intern én extern.

Mavim heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor het integraal toepassen van GRC. Het GRC framework in Mavim biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen en risico’s en vice versa. De impact van wijzigingen op risico’s en beheersmaatregelen, maar ook op de betreffende bedrijfsonderdelen en bijbehorende processen is direct inzichtelijk. 

Informatie uit diverse disciplines over beleid, risico’s en wetgeving wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Wijzigingen in processen, producten of diensten kunnen sneller en risicolozer worden doorgevoerd. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vereenvoudigt het afleggen van verantwoording aan in- en externe toezichthouders. 

Hét platform voor optimaal GRC
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Creëer inzicht in de impact van risico's
 • Vereenvoudig de communicatie rond GRC
 • Betrek de medewerkers bij risicomanagement
 • Verlaag de kosten voor het voldoen aan regelgeving

Copyright © 2020 Mavim B.V.