Skip to main content

Goed, Gastvrij, Goedkoop & Groen: zo werkt Pensioenfonds Horeca & Catering

In dit artikel vertelt Margreet van der Krans, business architect bij Pensioenfonds Horeca & Catering over hoe zij met haar collega’s binnen deze organisatie Mavim inzetten. Margreet werkt sinds 2018 bij het pensioenfonds en kenmerkt het als een moderne, sociale en groene organisatie. Centraal staat het creëren van zo mogelijk waarde tegen zo laag mogelijke kosten voor de deelnemer. Goed, Gastvrij, Goedkoop en Groen zijn dan ook de kernwaarden van Pensioenfonds Horeca & Catering.

MAVIM: ZO WERKEN WIJ!

Binnen Pensioenfonds Horeca & Catering gebruiken we Mavim op dit moment voor twee zaken; het vormgeven en borgen van de IT-architectuur en het vastleggen van de bedrijfs- en werkprocessen en de daaraan gerelateerde beheersingsmaatregelen t.b.v. ISO- en ISAE-certificering. Voor ik daar verder op in ga, eerst een belangrijk aspect van het gebruik van Mavim: het draait om teamwork. Door de structuur die Mavim biedt kan je in principe alles aan alles koppelen. Nut en noodzaak bepalen of je dat ook daadwerkelijk doet en dat bepaal je samen. Mavim wordt binnen Pensioenfonds Horeca & Catering actief onderhouden door zes collega’s vanuit de drie units Finance & Control, Data & Technologie en Business Development. Finance & Control is verantwoordelijk voor risk en control en alle certificeringen, en onderhoudt samen met de serviceconsultants van Business Development de werkprocessen. De architecten onderhouden met behulp van Mavim de bedrijfsarchitectuur (vanuit Business Development) en de IT-architectuur (vanuit Data & Technologie).

De overige medewerkers maken gebruik van de Mavim Portal die Zo werken wij heet en die direct benaderbaar is vanuit ons intranet op SharePoint.

Als je voor Zo werken wij kiest zie je direct het startscherm van de Mavim Portal:

MAVIM NAAR DE CLOUD

Pensioenfonds Horeca & Catering is vanaf 2020 gestart met het stapsgewijs migreren van applicaties en in sommige gevallen ook volledige processen, naar de publieke cloud. Wij doen dit omdat we geloven in de vernieuwende mogelijkheden die steeds meer vanuit de cloud worden geleverd. Daarnaast willen we met onze IT kunnen op- en afschalen waar dat kan. Mavim was na de introductie van Office365 een van de eerste migraties naar onze cloud omgeving. De reden hiervan was vooral de mogelijkheid die de nieuwe portal van Mavim bood, vermindering van de technische beheerlast en het feit dat we bijna kostenneutraal over konden gaan.

Onze ervaringen met de overstap naar de Mavim Cloud zijn positief. We merken dat de portal echt meerwaarde biedt. Door meer gebruik te maken van “plaatjes” vinden de gebruikers van de portal beter hun weg door de informatie die Mavim in zich heeft. We hebben zelf veel werk gestoken in het maken van nieuwe vrije schema’s en hebben soms de boomstructuur in de Mavim Manager aangepast op de navigatie. Wel moesten we nadenken over het gebruik van de licenties die in de cloud iets anders zijn gepositioneerd. Zo wordt het publiceren nu volledig uitgevoerd door eindgebruikers en niet meer door de functioneel beheerder. Elke twee weken wordt de portal ververst met een nieuwe publicatie, dat kost ons ongeveer een uur en daarmee blijven we actueel.

TIP 1

Denk van tevoren goed na over het navigatie schema van de portal en schrijf dit uit. Dit schema hoeft niet één op één te lopen met de boomstructuur van de Mavim Manager. Vaak geeft de indeling van de Manager database wel “haakjes” voor een indeling en je kunt zelf via vrije schema’s klikbare menu’s van plaatjes maken.

Ons klikbare organisatieschema bijvoorbeeld ziet er als volgt uit:

TIP 2

De vrije schema’s worden het visitekaartje van de Mavim portal. Zorg ervoor dat ze er goed uit zien, let op uitlijning, kleurgebruik en lettertype en stem ze onderling op elkaar af. Laat er zo nodig iemand met een beetje verstand van grafisch ontwerp of userinterface design naar kijken.

MAVIM ALS ENTERPRISE ARCHITECTUUR TOOL

Pensioenfonds Horeca & Catering zet Mavim in als primaire tooling voor IT-architectuur. Dit houdt in dat we gebruik maken van een bedrijfsbrede repository met o.a. processen, organisatie-eenheden, bedrijfsobjecten, applicaties en interfaces die we eenvoudig kunnen gebruik in ArchiMate 3.0 schema’s. ArchiMate is een veelgebruikte standaard als het gaat om weergave van architectuurschema’s, het is een wereldwijde “taal” voor architecten. Voor degenen die deze taal niet zo goed verstaan, maken we meer “free format” modellen. Door het gebruik van vrije schema’s waarin je dezelfde items uit de repository gebruikt, kan dit in Mavim ook heel goed. Het voordeel is dat als een item wijzigt, bijvoorbeeld door een organisatiewijziging, dit direct in alle platen waar dit item is opgenomen, wordt gewijzigd.

Links het hoofdmenu voor Bedrijfsarchitectuur. Rechts het menu wat je krijgt als je kiest voor Klanten & Dienstverlening. Al deze vrije schema’s zijn gemaakt in Microsoft Visio en zijn opgebouwd met items uit de Mavim repository. De logo’s komen uit Microsoft PowerPoint, deze zien er wat strakker uit dan wat Visio default aanbiedt. Overigens ben je vrij in het invoegen van plaatjes dus je kan het zo gek maken als je zelf wilt.

Voor de architecten onder de lezers: Pensioenfonds Horeca & Catering werkt met het Novius raamwerk voor het in kaart brengen van transformaties die nodig zijn om bedrijfsdoelstellingen te behalen. Je ziet in het plaatje links de onderdelen van dit raamwerk met klikbare links. Nog niet alles is opgenomen in Mavim, zoals het portfoliomanagement, dit is wellicht iets voor de toekomst.

Het combineren van vrije schema’s waarbij je kunt doorklikken naar ArchiMate schema’s ziet er als volgt uit (dit is een voorbeeld met het bedrijfsprocesmodel):

Je ziet nu waarom kleurgebruik in de schema’s relevant is, je kan er onbedoeld een kermis van maken als je niet van tevoren bedenkt welke schema’s naast elkaar getoond gaan worden.

MAVIM IN DE TOEKOMST

We hebben zeker nog plannen voor uitbreidingen binnen Mavim. Naast het portfolio management wat ik al noemde, hebben we een module voor AVG die nog ingericht gaat worden en kunnen we nog beter gebruik van de procesflows en rapportagemogelijkheden die Mavim aanbiedt.

OVER HET BEDRIJF

Pensioenfonds Horeca & Catering: Samen waardevol, nu en later 

Wij zijn Pensioenfonds Horeca & Catering. Het pensioenfonds voor en ván alle werknemers en werkgevers in de sectoren horeca en contractcatering. Eind 2019 telden wij ruim 1,3 miljoen (ex-) werknemers en 40.000 werkgevers die bij ons zijn aangesloten. Het belegd vermogen van het pensioenfonds bedraagt € 12,6 miljard (eind 2019). Sinds 1963 beheren en verzorgen wij de pensioenen van harde werkers in een branche waar het draait om goede service en gastvrijheid. Dit doen wij met zo’n 140 betrokken collega’s zo eenvoudig en goedkoop mogelijk. Want hoe slimmer wij het nu regelen, hoe meer er overblijft voor een goed pensioen later. Het liefst duurzaam en groen, omdat wij ook oog hebben voor onze omgeving. Dit alles onder het motto: Samen waardevol, nu en later.

Auteur: Margreet van der Krans, business architect bij Pensioenfonds Horeca & Catering

Meer weten over Pensioenfonds Horeca & Catering? Download hier de klantcase!

TAGS

Copyright © 2021 Mavim B.V.