Skip to main content

De wendbare corporatie, klaar voor de toekomst - On Demand

BDO heeft in het Mavim platform een proces- en GRC-model ontwikkeld voor woningcorporaties.

Integratie in een digitaal platform zorgt ervoor dat verschillende projecten op het gebied van ERP, aanpassing van processen en het gebruik van data binnen de organisatie beter stuurbaar zijn. Bovendien biedt het de mensen binnen de organisatie houvast om mee te bewegen met deze verandering. In dit Webinar gaan we met een aantal professionals en adviseurs binnen de sector in gesprek over het belang van procesbeheersing, standaardisatie en een digitale tweeling van je organisatie.

De wendbare corporatie, klaar voor de toekomst - On Demand

Personal Information

Company Information

Stay up to date
I wish to receive information, via email, from Mavim B.V. ("Mavim") regarding Mavim's products, free educational resources, events, surveys, promotional offers, and tips for using Mavim's software. I can withdraw my consent to the use of my email address at any time and free of cost, by clicking the unsubscribe link at the bottom of any email.

Copyright © 2021 Mavim B.V.