Skip to main content

Webinar Integraal risicomanagement als aanjager voor gemeentelijk succes en wendbaarheid - On Demand

Risico’s nemen hoort tot het wezen van gemeenten. Vooruitgang, innovatie en ambitie kunnen niet bestaan zonder risico’s. Net als dat een succesvolle uitvoering van gemeentelijke taken gepaard zal gaan met bijsturing en voldoende wendbaarheid binnen de organisatie en de begroting. Integraal risicomanagement is de manier van denken over risico’s, kansen en onzekerheden. Het doel van deze integrale aanpak is het vergroten van het risicobewustzijn van organisatie en bestuur, zodat een goede en verantwoorde balans ontstaat tussen risico’s nemen en risico’s beheersen. Het continu organiseren van aandacht voor en het gesprek over risico’s vormt de basis van deze aanpak.

Het voldoen aan wet- en regelgeving en het voorkomen van ongewenste afwijkingen is een randvoorwaarde en draagt bij aan vertrouwen. Gemeenten die qua prestaties onderscheidend zijn richten zich echter vooral op het maximaliseren van de impact van hun taakuitvoering en slagvaardig reageren op afwijkende ontwikkelingen en crisis. Risicomanagement vormt hierbij een integraal onderdeel van de beleidscyclus van uw gemeente.


Tijdens het Webinar neemt BDO je mee in de praktijk van succesvol en integraal risicomanagement, de vergroting van de impact van jouw taakuitoefening en de wijze waarop het Mavim platform hierin bijdraagt aan de transitie naar een wendbare, risicobewuste en proces gestuurde gemeente.

Dit webinar is een gezamenlijk initiatief van BDO en Mavim. Derhalve zullen je gegevens met deze partij worden gedeeld.

Webinar Integraal risicomanagement als aanjager voor gemeentelijk succes en wendbaarheid - On Demand

Personal Information

Company Information

Stay up to date
I wish to receive information, via email, from Mavim B.V. ("Mavim") regarding Mavim's products, free educational resources, events, surveys, promotional offers, and tips for using Mavim's software. I can withdraw my consent to the use of my email address at any time and free of cost, by clicking the unsubscribe link at the bottom of any email.

Copyright © 2021 Mavim B.V.