Skip to main content

Webinar Gestructureerd  beheer  van  compliance & IT-processen - On Demand

Het voldoen aan wet- en regelgeving binnen je organisatie is in grote mate afhankelijk van de goede en correcte werking van IT.  Door de groeiende complexiteit van IT-omgevingen is dit een steeds grotere uitdaging. Nieuwe technologieën volgen elkaar razendsnel op en het gebruik van IT in organisaties neemt exponentieel toe. Als gevolg van deze voortschrijdende digitalisering nemen ook de risico’s toe, zoals bijvoorbeeld bij gemeenten en Shared Service Centers (SSC). De eisen op het gebied van databeveiliging en compliance worden dan ook steeds dwingender. De Algemene Verordening Gegevensbescherming is daarvan een goed voorbeeld. Als IT-manager heb je soms te maken met beveiligingsincidenten, bijvoorbeeld door een datalek, een hack, of ransomware. De eisen vanuit de BIO/ISO 27000 en de AVG/GDPR worden steeds dwingender. Daar wil je zo goed mogelijk op voorbereid zijn.     

In dit webinar laat Voquals je zien hoe je IT-gerelateerde processen en bijhorende controles effectief kunt opzetten (met een positief resultaat) en ook efficiënt kunt laten verlopen. Deze sluiten bovendien naadloos aan op alle andere controles die binnen jouw organisatie moeten uitgevoerd worden om te voldoen al alle interne en externe wet- en regelgeving. Voor de IT-gerelateerde processen wordt gerefereerd aan raamwerken als COBIT, ITIL en ISM.  

Dit webinar is een gezamenlijk initiatief van Voquals en Mavim. Derhalve zullen je gegevens met deze partij worden gedeeld.

Webinar Van rechtmatigheid naar een In Control Statement (ICS) - On Demand

Personal Information

Company Information

Stay up to date
I wish to receive information, via email, from Mavim B.V. ("Mavim") regarding Mavim's products, free educational resources, events, surveys, promotional offers, and tips for using Mavim's software. I can withdraw my consent to the use of my email address at any time and free of cost, by clicking the unsubscribe link at the bottom of any email.

Copyright © 2021 Mavim B.V.