Skip to main content
Careers      Events      Blogs      Press      

Applicatie Implementatie Management

Mavim biedt een systematische aanpak voor het definiëren, analyseren, verbeteren en communiceren van bedrijfsprocessen binnen een organisatie. Het Mavim platform biedt een optimale omgeving voor teams om ERP-bedrijfsprocessen en -eisen vast te leggen, te delen en te valideren en daarmee een bedrijfsblauwdruk voor ERP implementaties te genereren. 

Het heldere inzicht dat Mavim voor AIM biedt, zal niet alleen uw implementatie versnellen, maar ook de voorspelbaarheid vergroten van de impact en de kosten (resources en budget) die gemoeid zijn met de implementatie van bedrijfskritische applicaties. Mavim voorziet in een naadloze integratie met Microsoft Dynamics, INFOR en SAP.  

Hét platform voor optimale synergie tussen systemen, processen en mensen:
  • Verminder de complexiteit van IT
  • Versterk de relatie tussen business en IT
  • Voer projecten doelgericht en planmatig uit
  • Speel adequaat in op veranderingen, intern èn extern

Ontdek hoe je in 10 stappen een ERP-systeem succesvol implementeert

Applicatie Implementatie Management (AIM) heeft als doel om (ERP-)systemen sneller, goedkoper en kwalitatief beter te kunnen selecteren, implementeren, upgraden en te laten adopteren door de gebruikers. Benieuwd wat AIM inhoudt en voor jouw organisatie kan betekenen? In dit whitepaper wordt alvast een groot aantal vragen voor je beantwoord en leer je hoe je in 10 stappen iedere bedrijfskritische applicatie succesvol kunt implementeren.

Download de whitepaper AIM

Achtergrond

Implementaties van ERP-systemen of andere bedrijfskritische applicaties zijn voor iedere organisatie een grote uitdaging. Deze projecten worden doorgaans niet binnen de overeengekomen tijd en budget afgerond en de beoogde resultaten wijken te vaak af van de oorspronkelijke projectdoelstellingen. De “fit” tussen de functionaliteit van het pakket, de mens en de bedrijfsprocessen, die door het pakket ondersteund moeten gaan worden, vormen een belangrijke succesfactor voor dergelijke implementaties. 

Applicatie Implementatie Management (AIM) heeft als doel om (ERP-)systemen sneller, goedkoper en kwalitatief beter te kunnen selecteren, implementeren, upgraden en te laten adopteren door de gebruikers. De hoeveelheid informatie en documentatie die ontwikkeld wordt bij de implementatie van bedrijfskritische applicaties is significant en het overzicht, de samenhang en het behoud van consistentie van de informatie is uitermate complex. Daarbij moeten de applicatiefuncties aantoonbaar gerelateerd zijn aan processen én de betrokken functionarissen. Hiervoor is de betrokkenheid van de gehele organisatie van essentieel belang.

Theorie

Geen organisatie is hetzelfde en ook ERP-implementaties zullen van elkaar verschillen. Toch is er een aantal veel voorkomende problemen, die zich op de een of andere manier altijd voordoen tijdens implementatietrajecten. Zo is slechts 20% van de ERP-implementaties  succesvol en wordt op tijd, binnen de geraamde kosten en met de geplande functionaliteit gerealiseerd. Omdat in de praktijk bovendien slechts 41% van de gewenste functionaliteit daadwerkelijk wordt geleverd, is het niet verwonderlijk dat 35% van deze projecten al dan niet voortijdig wordt afgebroken.

De systematisch aanpak die Mavim hanteert, biedt een optimale omgeving om ERP-processen en -eisen vast te leggen en te valideren en daarmee voorafgaand, tijdens en na afloop van het traject een bedrijfsblauwdruk van uw ERP-implementatie te genereren. Deze blauwdruk helpt niet alleen uw implementatie te versnellen, maar vergroot ook de voorspelbaarheid van  de kosten en middelen die bij een implementatie komen kijken.

Vijf stappen naar een optimale samenwerking tussen business en it

Mavim heeft dé oplossing ontwikkeld voor het realiseren van Applicatie Portfolio Management, Business & Informatie Planning en Applicatie Implementatie Management. Met Mavim kan een organisatie exact bepalen wat de impact is op wijzigingen van processen op ICT en andersom. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden applicaties in kaart gebracht. Alle aspecten die samenhangen met een applicatie of systeem, in het bijzonder de bedrijfsprocessen, wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd.  

Mavim voor IT stelt een organisatie in staat om eenvoudig en snel te kunnen veranderen en adequaat in te kunnen spelen op wijzigende klantvraag en producten- en dienstenaanbod, waarbij de lijnorganisatie afhankelijk is van IT-diensten. 

Hét platform voor optimale synergie tussen systemen, processen en mensen 
  • verminder de complexiteit van it 
  • versterk de relatie tussen business en it 
  • voer projecten doelgericht en planmatig uit 
  • creëer een brugfunctie tussen strategie en uitvoering 
  • speel adequaat in op veranderingen, intern èn extern 

Copyright © 2022 Mavim B.V.