Skip to main content
Careers      Events      Blogs      Press      

Whitepaper Informatiebeveiliging

Whitepaper Informatiebeveiliging

De beschikbaarheid van informatie en informatiesystemen is voor nagenoeg elke organisatie een van de belangrijkste succesfactoren. Organisaties zijn afhankelijk van hun informatie- en communicatietechnologie en ICT neemt hierdoor een steeds belangrijker en strategischer positie in. Informatiebeveiliging is daarom voor ieder bedrijf, instelling, instituut of onderneming van cruciaal belang om alle bedrijfskritische informatie te beschermen en de continuïteit van de organisatie te waarborgen. De vragen die uit deze ontwikkeling voortvloeien zijn essentieel: wat moet je weten van informatiebeveiliging en wat kan een organisatie doen om informatie veilig te stellen? Dit whitepaper geeft
antwoord op deze vragen.

Copyright © 2022 Mavim B.V.