Skip to main content

INK Kwaliteitsmodel

INK Kwaliteitsmodel

INK Kwaliteitsmanagementsysteem opzetten

Het opzetten van een INK kwaliteitsmanagementsysteem is de beste manier om de concurrentie voor te blijven en kosten te verminderen. Werken met een INK kwaliteitsmanagementsysteem is een strategische keuze waarmee je continue verbeteringen binnen een organisatie realiseert.

Veel organisaties zijn ervan overtuigd dat het implementeren van een kwaliteitssysteem de beste manier is om de concurrentie voor te blijven en kosten te verminderen. Werken met een INK kwaliteitsmanagementsysteem is een strategische keuze om continue verbeteringen binnen een organisatie te realiseren. Vroeger kostte het beheren van een dergelijk systeem veel tijd en moeite. Nu gebruiken organisaties software om dit proces sneller, makkelijker en prettiger te maken. Het belangrijkste doel van een kwaliteitsmanagement systeem is het verzekeren van een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van het bedrijf.
 

Hoe kan een kwaliteitsmanagement systeem helpen?

Het INK kwaliteitsmanagementsysteem is een management tool dat het bedrijf helpt in het beheersen van risico’s zoals: klachten, verlies van marktaandeel, afnemende winstmarges, fouten et cetera. Door een dergelijk systeem te gebruiken kunnen organisaties analyseren hoe ze opereren. Het systeem geeft een duidelijk overzicht van waar de bottlenecks zitten. Betere controle over de organisatie leidt tot gereduceerde kosten en meer doelgerichte acties. Een substantieel onderdeel van het controle systeem is het kwaliteitshandboek. Dit handboek legt uit hoe de normen zijn verankerd in het werk van alledag.

Hoe kan Mavim helpen?

Mavim kan worden ingezet om een dergelijk kwaliteitshandboek op te zetten. In Mavim staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze kunnen werkprocessen worden beschreven en de geldende wet- en regelgeving hierin worden verankerd. Na het in kaart brengen van de primaire processen, wordt alle relevante informatie die nodig is voor de procesuitvoering, verzameld en geïmplementeerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen. Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie.

Dit is duidelijk een andere insteek dan het beschrijven van het bedrijfsinformatie in documenten waarbij veelal geen onderlinge samenhang in aangelegd kan worden. Met Mavim daarentegen wordt de relatie tussen bijvoorbeeld een proces en een functie of tussen een proces en een specifiek benodigd formulier, juist heel helder en inzichtelijk weergegeven. Tekst en schema’s worden automatisch geïntegreerd en alle onderlinge verbanden worden door het systeem beheerd en inzichtelijk gemaakt. Al deze informatie is vervolgens beschikbaar via het internet van de organisatie. Dit is de basis voor continue verbetering van het kwaliteitsniveau.
 

Dé tool voor kwaliteitsmanagement:
 • Richt bedrijfsprocessen efficiënter in
 • Optimaliseer de gehele procesgang
 • Stuur op klanttevredenheid
 • Verbeter de interne communicatie
 • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron

Whitepaper Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement doelt op het verbeteren van de kwaliteit van producten en diensten die door de organisatie worden geleverd. Zeker in de huidige tijd is het leveren van kwaliteit een onderscheidend vermogen en essentieel om te overleven. Benieuwd naar wat kwaliteitsmanagement voor uw organisatie kan betekenen en hoe u handen en voeten moet geven aan de invulling van kwaliteitsmanagement binnen uw organisatie? In dit whitepaper wordt antwoord gegeven op deze vragen en meer.

Hoe je handen en voeten geeft aan de invulling van kwaliteitsmanagement binnen jouw organisatie

Download de whitepaper Kwaliteitsmanagement

Voordelen

Efficiëntere bedrijfsprocessen

Betere communicatie

Eén centrale bron van waarheid

Meer informatie?

Download hier speciaal voor jou geselecteerde documentatie

Achtergrond

Kwaliteitsmanagement doelt op het verbeteren van de kwaliteit van producten en diensten die door de organisatie worden geleverd. Zeker in de huidige tijd is het leveren van kwaliteit een onderscheidend vermogen en essentieel om te overleven. Kwaliteitsmanagement is geen afgebakend vakgebied, maar strekt zich uit binnen alle gelederen van een organisatie. Kwaliteitsmanagement is dan ook gericht op alle organisatieonderdelen die een bijdrage leveren aan het uiteindelijke resultaat: een product of dienst. Daarbij staat te allen tijde de (in- of externe) klant centraal.

Iedere organisatie beoogt om met minder kosten, meer rendement te behalen, de kwaliteit van producten en diensten te vergroten en daarmee de klanttevredenheid te verhogen. Kwaliteitsmanagement is essentieel voor het realiseren van deze doelstelling en een kwaliteitsmanagementsysteem is daarbij een onmisbaar hulpmiddel. Naast het realiseren van de gestelde doelstelling draagt een kwaliteitsmanagementsysteem bij aan het verkrijgen van beter inzicht in de organisatie en meer grip op de processen en geldstromen. Door deze processen in verband te brengen met bestaande weten regelgeving is een organisatie beter ‘in control’ en kan een organisatie bovendien beter sturen op klanttevredenheid. Daarnaast kan het kwaliteitsmanagementsysteem worden ingezet voor het beheersen van risico’s.

Kwaliteitsmanagement en de inzet van kwaliteitsmanagement software leveren de volgende voordelen op:

 • Minder kosten en meer rendement
 • Aantoonbare kwaliteit van producten
 • Hogere klanttevredenheid
 • Effectievere bedrijfscultuur
 • Houvast bij aansprakelijkheid

Procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering

Mavim biedt een managementplatform dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Mavim staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.

Dé tool voor optimaal kwaliteits- en procesmanagement

 • Creëer inzicht in de gehele procesgang
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
 • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
 • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen
Meer over Procesoptimalisatie & Kwaliteitsverbetering

Vijf stappen naar Procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering

 

Mavim biedt een managementplatform dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Mavim staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.

Hét platform voor procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering
 • Creëer inzicht in de gehele procesgang
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
 • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
 • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen

Copyright © 2020 Mavim B.V.