Skip to main content

KAM-systeem, Kwaliteit, Arbo & Milieu

KAM-systeem, Kwaliteit, Arbo & Milieu

Implementeer een KAM-systeem met Mavim

Kwaliteit, Arbo en Milieu zijn begrippen die voor ondernemers aan de orde van de dag zijn. Een KAM-systeem bestaat uit handboeken en publicaties, waarin procedures en richtlijnen zijn vastgelegd voor de uitvoering van de primaire en ondersteunende processen. Klinkt mooi, maar het opstellen en beheer kost tijd en geld. En op het moment dat je denkt deze taak te hebben volbracht, kun je door de vele wijzigingen vaak geheel opnieuw beginnen.
 

Hoe kan Mavim helpen?

Mavim is een softwarepakket waarmee je op eenvoudige en unieke wijze in staat bent om de procesgang van jouw totale organisatie in kaart te brengen, te beheersen én inzichtelijk te maken. Door een directe relatie met de geldende regelgeving krijgt iedereen direct inzicht of je voldoet aan de norm. Kenmerkend voor Mavim is eenvoud in beheer en onderhoud waarbij diverse geavanceerde mogelijkheden voor controle en rapportage worden geboden. In een handomdraai publiceer je (digitale)handboeken of een dynamische website op jouw intranet.
 

Met Mavim blijf je, ook in de toekomst, verzekerd van:

 • Vervaardigen van handboeken voor kwaliteitszorg, arbo en milieu.
 • Makkelijk vastleggen, valideren en autoriseren van bedrijfsprocessen.
 • Inzichtelijk maken van uw organisatie.
 • Inzicht in werkzaamheden voor al uw medewerkers (via intranet) vanaf de werkplek.
 • Handhaving van de kwaliteit die je nastreeft als bedrijf.
   

Whitepaper Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement doelt op het verbeteren van de kwaliteit van producten en diensten die door de organisatie worden geleverd. Zeker in de huidige tijd is het leveren van kwaliteit een onderscheidend vermogen en essentieel om te overleven. Benieuwd naar wat kwaliteitsmanagement voor uw organisatie kan betekenen en hoe u handen en voeten moet geven aan de invulling van kwaliteitsmanagement binnen uw organisatie? In dit whitepaper wordt antwoord gegeven op deze vragen en meer.

Hoe je handen en voeten geeft aan de invulling van kwaliteitsmanagement binnen jouw organisatie

Download de whitepaper Kwaliteitsmanagement

Voordelen

Verbeterde prestaties

Verhoogde klanttevredenheid

Vastlegging in één centrale bron

Meer informatie?

Download hier speciaal voor jou geselecteerde documentatie

Achtergrond

Kwaliteitsmanagement richt zich op het beheersen en optimaliseren van de bedrijfsprocessen met als doel fouten en verspillingen zichtbaar te maken en producten en diensten continu te verbeteren. De kwaliteitsmanagement software Mavim stelt organisaties in staat om al hun bedrijfs- en werkprocessen op eenduidige wijze te beschrijven, onderling te verbinden én te publiceren. Het is hét ultieme hulpmiddel om een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van het bedrijf te waarborgen. 


Kwaliteitsmanagement met Mavim:

 • Richt bedrijfsprocessen efficiënter in
 • Optimaliseer de gehele procesgang
 • Stuur op klanttevredenheid
 • Verbeter de interne communicatie
 • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
 • Procesmanagement software

Procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering

Mavim biedt een managementplatform dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Mavim staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.

Dé tool voor optimaal kwaliteits- en procesmanagement

 • Creëer inzicht in de gehele procesgang
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
 • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
 • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen
Meer over Procesoptimalisatie & Kwaliteitsverbetering

Vijf stappen naar Procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering

 

Mavim biedt een managementplatform dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Mavim staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.

Hét platform voor procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering
 • Creëer inzicht in de gehele procesgang
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
 • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
 • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen

Copyright © 2019 Mavim B.V.