Skip to main content

Handboek AO/IC

Verbeter kwaliteit en efficiëntie door procesoptimalisatie

De laatste jaren heeft de opzet en werking van de Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) verscherpte aandacht gekregen. Overheden komen veelvuldig met richtlijnen om de betrouwbaarheid te kunnen toetsen, organisaties vragen zich af in hoeverre zij alles onder controle hebben en accountants zoeken naar zekerheid voordat zij een goedkeurende verklaring afgeven.

Het opstellen en actualiseren van de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) begint bij het eenduidig beschrijven van de bedrijfsprocessen. Vervolgens ga je relaties leggen tussen deze processen en de aanwezige bedrijfsinformatie. Denk hierbij aan taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, wet- en regelgeving, formulieren, risicobeheersmaatregelen, schema’s en documenten. 

Naast het beschrijven van de administratieve organisatie is ook de interne controle/beheersing van essentieel belang. Door consequent controles uit te voeren is jouw organisatie beter beheersbaar en kan de betrouwbaarheid van de informatievoorziening worden gegarandeerd. Bij de interne controle ligt de nadruk op belangrijke controle items als juistheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie. 
 

Lees hoe Handhaving & Toezicht helder inzicht in procesgang hebben verkregen en continue efficiëntieverbetering wisten te realiseren met behulp van Mavim. 

Download praktijkcase

AO/IC | Audit & Control met Mavim

Door jouw AO/IC op te zetten in het Mavim Platform ben je in staat om jouw administratieve organisatie sneller en eenvoudiger te beheren. Doordat er direct verbanden worden gelegd tussen interne en externe informatie creëer je inzicht en overzicht in de bedrijfsvoering. Zo ontstaat er één integraal kwaliteitssysteem waarmee je aan de buitenwereld kunt aantonen dat de organisatie alles op orde en onder controle heeft. Daarnaast kan de juiste werking van een dergelijk systeem doorslaggevend zijn bij externe audits. De implementatie van de AO/IC in Mavim levert je direct een aantal voordelen op:

 • Borging van de continue verbetercyclus van informatie
 • Sneller voldoen aan wetgeving en (kwaliteits)normen
 • Beter inzicht en inventarisatie van risico’s
 • Duidelijke vastlegging van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 • Eenvoudig vaststellen, meten, bewaken en -indien nodig- het bijsturen van uw doelstellingen
 • Geavanceerde zoekfunctionaliteit waardoor er effectiever gewerkt kan worden
 • Op één plek mutaties doorvoeren in de aanwezige processen / schema’s

AO/IC | Audit & Control met Mavim:
 • Creëer transparante bedrijfsprocessen
 • Verkrijg helder inzicht in taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 • Identificeer en beheers risico’s eenvoudig
 • Genereer betrouwbare managementrapportages
   

Whitepaper AO/IC | Audit & Control

Vergroot je onderscheidend vermogen met efficiënte processen en een goed georganiseerde administratieve organisatie

Download whitepaper

Voordelen

Transparante bedrijfsprocessen

Inzicht in taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Betrouwbare managementrapportages

Meer informatie?

Download hier speciaal voor jou geselecteerde documentatie

Achtergrond

Om haar doelstellingen te kunnen realiseren, heeft iedere organisatie informatie nodig. Juist in deze financieel roerige tijden wordt, meer dan ooit, het belang van tijdige en betrouwbare stuurinformatie onderkend. Het doel van het vakgebied Administratieve Organisatie en Interne Controle is om betrouwbare (stuur)informatie te genereren door een zorgvuldige inrichting van de interne processen. 

Een goed functionerende Administratieve Organisatie en Interne Controle levert een essentiële bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van iedere organisatie en biedt diverse voordelen. Zo schept de Administratieve Organisatie duidelijkheid voor alle betrokkenen (denk hierbij aan initiatieven op het vlak van risico- en compliance management, vergroting van transparantie, corporate governance, Horizontaal Toezicht e.d.). Door een heldere vastlegging van processen, procedures en werkinstructies weten medewerkers wat, wanneer en hoe te doen. Een efficiëntere inrichting van de processen levert bovendien een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de organisatie en haar producten en diensten.


Voordelen die AO/IC oplevert zijn:
 • transparante bedrijfsprocessen
 • flexibiliteit bij veranderingen
 • een betere (risico)beheersing
 • betrouwbare managementinformatie voor het nemen van de juiste beslissingen
 • lagere kosten door het optimaliseren van processen
 • ondersteuning bij de naleving van relevante wetgeving
   

Procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering

Mavim biedt een managementplatform dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Mavim staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.

Dé tool voor optimaal kwaliteits- en procesmanagement
 • Creëer inzicht in de gehele procesgang
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
 • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
 • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen
Meer over Procesoptimalisatie & Kwaliteitsverbetering

Vijf stappen naar Procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering

 

Mavim biedt een managementplatform dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Mavim staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.

Hét platform voor procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering
 • Creëer inzicht in de gehele procesgang
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
 • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
 • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen

Copyright © 2020 Mavim B.V.